NB Nyhetsbyrån

”Vi behöver stabil och planerbar el!”

C9ADA515-E85E-4822-8111-1BFA531B9C32

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-12-04

Reidar Svedahl (L) är kommunalråd i Norrköping. Han är en varm förespråkare för kärnkraft, som – konstaterar han – är fossilfri, stabil och planerbar. Detta behöver Sverige – inte en utbyggnad av vindkraften, vilken nu är omstridd. Inlägget följer nedan:

”Det finns en stor enighet i Sverige om att vi vill ha fossilfri el. Det har vi i princip redan haft i 35 år. Tack vare att Sverige byggde tolv kärnkraftverk på kort tid har vår elförsörjning bestått av en fossilfri mix av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Kol, gas och olja har varit sällsynta nödlösningar.

Sveriges välfärd, våra sjukhus, skolor, bostäder och mycket annat bygger på att vi har tillgång till planerbar el. El som vi vet finns alla dagar i veckan under alla dygnets timmar. Vårt samhälle fungerar inte om vi hälften av tiden har ingen eller lite el när det är molnigt eller vindstilla.

Vattenkraft kan lagra energi i stora dammar. Kärnkraft lagrar energi i uran. Vindkraft har utmaningen att vind inte kan sparas. Den el vi producerar under blåsiga dagar säljs till utlandet, till extremt låga priser.

Produktionen sker till ungefär 25 procent av maxkapaciteten, och vi kan inte planera produktionsavbrotten i förväg. Därför har vindkraft förtur på att sälja sin el när det blåser, men inga krav på att säkerställa el till vårt samhälle. Det ansvaret ligger i stället på kärnkraft och vattenkraft.

Över en livstid kan kärnkraft ge billigare el, planerbar el, och inte minst mindre utsläpp av koldioxid än vindkraft. Vi liberaler menar att vindkraftens gräddfil och förmåner skadar energisystemet, eftersom det blir dyrare att bygga och driva andra kraftkällor.

Sverige borde sluta stänga kärnkraftverk, driva på för mer forskning inom området och bygga nya kärnkraftverk. Generation 4 är små, serieproducerade kärnkraftverk som kan placeras intill elintensiva industrier och använda de äldre kraftverkens kärnavfall som bränsle.

Om politiken vill är byggtiden för kärnkraftverk fem till åtta år, ungefär den samma som för vindkraftsindustrier.”


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021