NB Nyhetsbyrån

Vi måste vara mer rädda om vårt land och vår kultur

3C95112D-5499-4B43-9B84-2F3114244C3C

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-13

Rent hypotetiskt: Tänk om vi skulle ha haft massinvandring från Norge, Finland och Danmark. Eller egentligen från vilket land som helst. Vi skulle ha varit lika arga och missnöjda då som nu vad det gäller vår politik.

Det handlar inte bara om kultur, det handlar om Sveriges fega och eftergivna politik.

Att driva ett land är som att driva ett företag. Inkomster och utgifter måste balanseras för att fungera.

Jag kan ju inte erbjuda anställning i mitt företag om vederbörande inte kan göra ett jobb som inbringar pengar – och dessutom betala ut lön till vederbörande.

Det förstår ju alla.

Om jag nu ändå är så inkompetent och anställer folk på nämnda premisser, så måste jag ju ta bort kostnader för att inte gå i konkurs.

Jag måste vara rädd om min personal som gör ett bra arbete och min tidigare personal som jobbat hårt och betalat skatt och jobbat hårt för mig till pensionsåldern.

Som exempel: Jag behöver kompetens i mitt företag som är svår att hitta i Sverige. Låt säga från ett land i Mellanöstern – eller från Danmark, Norge eller Finland.

Idag är det svårt att rekrytera kompetent personal inom många områden. Jag måste och behöver ta in professionellt yrkeskunniga människor från andra länder. Jag tackar för att ni finns!

Men jag vill ju inte betala ut lön till någon som begår brott eller inte vill arbeta. Vilken arbetsgivare vill göra det?

Sveriges bidragssystem kan lätt missbrukas och det bidrar till rasism och ilska bland svenskar. Många invandrare är bidragsspecialister. Det är det som gör svenskar rent ut sagt förbannade!

Även mig som arbetsgivare, något jag har varit i hela mitt liv, sedan jag var 20 år gammal.

Jag har sett exempel på ”papperslösa” kriminella som kostar Sverige ofantliga summor. Upp till 15.000 kronor per dygn. Svenskars skattepengar.

Vi härbärgerar dessa kriminella och bygger specialfängelser för dem.

Vi måste vara mer rädda om vårt land och vår kultur.

Och det handlar om att tänka framåt på ett klokt sätt.

Ninni Högnäs


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021