NB Nyhetsbyrån

Vindkraften i kris när ”gräddfilen” stängs

2C5D79E2-D569-4BB0-8F85-70254BF99208

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-10-16

Det är slut med gräddfilen för vindkraften. Vi fick en avisering redan i förra veckan, då de konservativa partierna lade fram sina riktlinjer. Tusentals vindkraftverk kan också komma att stängas av ägarna i vinter. De kommer inte längre att vara lönsamma utan prisgarantier – och då blir försäljningen av el olönsam. Det rapporterar P4 Skaraborg.

Vindkraften producerar mycket när det blåser mycket. Men då är det låga elpriser. När det inte blåser och är det däremot höga elpriser – men då producerar inte vindkraften el. Och vindkraft kan inte lagras. Därför vill vindkraftens ägare ha prisgarantier, eftersom – säger de – de inte vill betala för att leverera el.

Den nya svenska regering, som väntas tillträda på måndag, säger inte nej till vindkraft. Men det är slut med gräddfilen för detta kontroversiella energislag, när man nu i stället väntas bygga ut den mer lönsamma kärnkraften. Utan subventioner lär vindkraftprojekten få problem. Och utan straffskatter på kärnkraften står sig den i sin tur bättre i konkurrensen.

I Tyskland – rapporterar norska Document och hänvisar till tyska Die Welt – tvekar nu investerarna inför att bygga mer vindkraft. Detta trots att den nya tyska vänsterregeringen lovade en kraftig utbyggnad. De subsidier som den federala tyska energimyndigheten har erbjudit har inte varit tillräckligt intressanta för investerarna.

Den fyrdubbling av utbyggnaden, som den tyska vänsterregeringen har utlovat i spåren av den allvarliga tyska energikrisen, har man inte lyckats komma ens i närheten av. Subsidierna räcker inte till med tanke på att produktionskostnaden har ökat. Detta i förening med att man tror att energipriserna kan komma att sjunka framöver gör intresset för framtida investeringar svalt.

Nu spår bedömare att sötebrödsdagarna för vindkraftsindustrin är över. I Sverige är det definitivt så, när vänsterregeringen har petats bort från makten. I Tyskland ser det ut att bli samma resultat. Vindkraften svarade, trots allt, för endast fem procent av den tyska elförsörjningen 2021.

När gasleveranserna från Ryssland nu stoppas behöver Tyskland – som i sista stund har räddat de sista kärnreaktorerna från stängning – ett stabilt energisystem som ersätter den importerade ryska gasen.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021