NB Nyhetsbyrån

Vindkraftlobbyn: Försvarsmakten ”blockerar” halva Sverige mot vindkraftverk…

3A9F0746-A21C-48C9-BFD5-A0F5798E811B

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-10-18

Den massproduktion av mastodontiska vindkraftverk med höjder på upp mot 300 meter som – påhejat av Miljöpartiet – planeras över hela Sverige är minst sagt kontroversiell. Inte minst ur miljösynvinkel. Och den riskerar att störa ut boende i området och en stor del av de vilda djuren. Framför allt fåglar.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund, tillika miljö- och klimatminister, är en ivrig påskyndare av vindkraft över hela Sverige. På Lantbrukarnas Riksförbunds hemsida lrf.se kan vi dock läsa ett inlägg från lobbyingorganisationen Svensk vindenergi, som listar ”hinder” för att bygga ut vindkraften:

”Femtio procent av landytan blockeras av Försvarsmakten. Femtio procent av vindkraftverken stoppas av kommunalt veto – innan(sic!) miljöprövning. Sextio procent av vindkraftverken stoppas i miljöprövningen – av motstående intressen.”

En och annan har höjt på ögonbrynen över formuleringen att Sveriges landyta ”blockeras” av Försvarsmakten… Någon konstaterade skämtsamt att det väl är just försvarets uppgift att värna Sveriges yta…

I exempelvis Norrköpings kommun – där vindkraftverk hittills har stoppats – är meningarna delade.

Miljöpartiet är – inte oväntat – för. Liberalerna är däremot definitiva motståndare till planerna på storskalig utbyggnad, som bland annat Holmen planerar. Sverigedemokraterna säger att man i sig inte är emot vindkraft, men att man tar de närboendes oro på allvar och är emot en utbyggnad mot människors vilja.

På Svensk vindenergis hemsida svenskvindenergi.org kan man läsa att ”vindkraften i Sverige driver omställningen till ett hållbart energisystem i Europa”. Samtidigt rapporteras från olika håll att vindkraften är långt ifrån tillräcklig för att svara upp mot det energibehov samhället har, när vi blir alltmer elberoende.

I Frankrike planerar man att bygga ut så kallade klimatsmarta energilösningar fram till 2030 som en del i en stor satsning på att göra Frankrike ”oberoende” omvärlden. Men där fokuserar man på kärnkraften, som återanvänder kärnbränsleavfall, inte i första hand vindkraften.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021