Vox Populi

Hem Vox Populi
Förbud mot nationsflaggor i EU?

Förbud mot nationsflaggor i EU?

Charlie Weimers är EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna. Han uppmärksammade på Twitter att de nationella bordsflaggorna plockades bort från Kammaren i Parlamentet. Det blev en lång diskussion kring detta och det har föranlett protester från britter, fransmän, italienare… Vad är det som har hänt? Det blev mycket uppståndelse på Twitter. Det har talats om ’fake news’ och annat nedsättande – men du...

Förbud mot nationsflaggor i EU?

Förbud mot nationsflaggor i EU?

Charlie Weimers är EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna. Han uppmärksammade på Twitter att de nationella bordsflaggorna plockades bort från Kammaren i Parlamentet....