NB Nyhetsbyrån

Wallenbergs Investor kontrollerar världens telekominfrastruktur

Wallenbergs Investor äger Ericsson

swedberg

- Publicerad 2020-08-05

All världens telekominfrastruktur kontrolleras av företaget Ericsson, som ägs av Wallenbergs Investor. I Sverige har företagen Amazon, Facebook och Google valt att etablera sina datalagringscenter. Anledningen sägs vara att nordiska länder är politiskt stabila och att vi har hållbara nät.

Genom FRA-lagen är företag som Google, Amazon och Facebook tvingade att lagra all data vilket gör att den blir tillgänglig för försvarsmaktens radioanstalt. Eftersom Ericsson kontrollerar merparten av världens all telekominfrastruktur, är det Ericsson som står för systemdriften av datalagringshallarna till omvärlden.

I dagsläget har vi 86 5G-kontrakt och 27 5G-nätverk i drift på fyra kontinenter. Ericsson leder utvecklingen inom 5G. Jag ser ingen framför oss, säger Ekholm.

Amazons datalagringshall på 200 000 kvadratmeter ligger i Sverige utanför Eskilstuna, alltså inte på amerikansk mark, och Ericsson är det företag som kopplar upp Amazons datalagringshall mot omvärlden, till exempel USA.

Redan när man startade Amazons datalagringshall, släckte den ut hela det logistikområde som datalagringshallen ligger i, alla andra bolags slogs ut. Det har inneburit akut energibrist i hela Mälardalen och förhindrat ytterligare expansion för andra företag.

Amazon har förhandlat sig till skattesubventionerad elektricitet, vilket innebär att det är svenska skattebetalare som finansierar Amazons elförbrukning, och insamlar uppgifter om vad vi gör på våra mobiltelefoner – Kunskap är som bekant makt, vilket är nödvändigt för att få positivt utfall för ens egna agenda.

DHS, Department of Homeland Security, lagrar biometrisk data på amerikanska medborgare i Sverige.

Avdelningen (DHS) söker en ny plattform för att identifiera personer som använder fingeravtryck, iris och ansikten, och så småningom DNA, palmavtryck, ärr och tatueringar

År 2016 anklagade Trump Investor och Ericsson för att ha mutat Hillary Clinton, och det finns de som säger att Wallenberg genom Investor är kärnan i Den djupa staten, alltså att det finns en stat i staten.

Hillary Clintons donatorer äger henne, och hon kommer göra vad de än säger åt henne att göra.

Bushs försvarsminister Donald Rumsfeld sitter nämligen sedan flera år i Wallenbergföretaget Asea Brown Boveris styrelse

Wallenbergs Investor som äger Ericsson gick med på förlikning i december förra året och krävdes då att betala 1 miljard dollar, detta efter att företaget i flera år utretts för korruption- och mutbrott.

Ericsson har gjort sig skyldigt till korruption i flera länder enligt amerikansk lag. Länder det handlar om är bland annat Kina, Kuwait och Vietnam. Man har använt sig av mutor som har betalats ut i affärssammanhang


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021