Gå till innehåll

12 av 21 regioner vägrar anmälningsplikten – Både vänster- och högerstyren

Olagliga migranter vid en demonstration för illegal invandring 2015.

Majoriteten av Sveriges så kallade regioner har meddelat negativa inställningar till Tidöregeringens anmälningsplikt av illegala migranter för offentligt anställda. Enligt Altinget spelar det ingen roll vilka partier som styr, utan både vänsterstyrda och “högerstyrda” regioner anser att sjukvårdspersonal ska få undantas från vad de kallar “angiverilagen”.

Senast att ansluta sig till de trotsiga länen var Gotland, där Moderaterna styr tillsammans med Socialdemokraterna. Tidigast ute med protester mot Tidöregeringens krafttag mot illegal invandring var Region Skåne, som Altinget kallar en “kopia av regeringsunderlaget”, alltså där de borgerliga partierna styr med stöd från Sverigedemokraterna. Där ställde sig samtliga partier förutom Sverigedemokraterna bakom en gemensam skrivning där de meddelade att de skulle vägra lyda regeringen.

Anmälningsplikten, som ingår i Tidöavtalet, har ännu inte formulerats officiellt som ett förslag, utan är ännu under utredning. Därför avvaktar flera regioner med att ta ställning i frågan. Av de län som inte tagit ställning än återstår Halland, Kronoberg, Södermanland, Uppland, och Västernorrland.

En kritik mot anmälningsplikten är att den skulle hindra illegala migranter från att söka kontakt med sjukvården, skolan, och andra offentliga inrättningar. Detta har framförts av flera kommuner runt om i landet, som menar att anmälningsplikten på så vis skulle kunna öka den så kallade segregationen, när invandrare inte nyttjar skattefinansierade tjänster.

“Med en angiverilagstiftning finns det en stark risk för att människor inte söker vård”, säger Patrik Liljeglöd (V), oppositionsråd i Region Dalarna, där frågan fortfarande diskuteras mellan partierna.

Se också: Malmö stad vägrar anmäla illegala invandrare

Se också: 97% av bibliotekarier vägrar anmäla olagliga migranter

Senaste från Nyhetsbyrån