Gå till innehåll

97% av bibliotekarier vägrar anmäla olagliga migranter

Demonstration för illegala migranter 2015. 

Enligt en undersökning från fackförbundet DIK, så tycker endast 3% av personer som jobbar som bibliotekarie i Sverige att regeringens planerade krafttag mot illegala invandrare som gömmer sig i samhället är en bra idé.

Det är en del av Tidöavtalet att det ska införas en anmälningsplikt för kommunala och statligt anställda ifall de får kännedom om en person som vistas i landet utan uppehållstillstånd. Detta tycker en överväldigande majoritet av bibliotekarier runtom i Sveriges kommuner är en dålig idé, och hänvisar bland annat till bibliotekslagens föreskrift där det står att "biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla".

DIK citerar flera av sina svarande medlemmar, som anser att det står i strid med bibliotekens värderingar att låta myndigheterna känna till personer som vistas i landet utan tillåtelse.

"Personer som behöver besöka bibliotek för att klara sig i samhället skulle välja att inte besöka biblioteken längre, vilket på sikt skulle försämra integrationen" säger en anonym bibliotekarie. "Jag blev bibliotekarie för att värna om demokrati, källkritik och läslust. Inte för att bli en angivare i ett samhälle som tar tydliga steg ifrån mänskliga rättigheter" säger en annan.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tycker begreppet "angiveri" blir missbrukat.
– Det här handlar ju om offentliganställda i sin tjänst. Det handlar inte om privatpersoner som ska göra det här mot medmänniskor, säger hon till SVT.

Tidigare har andra offentliganställda yrkesgrupper kommit ut med markeringar mot anmälningsplikten, såsom lärare och läkare, vilket Samnytt har rapporterat om.

Senaste från Nyhetsbyrån