Gå till innehåll

Varannan ny svensk medborgare från Afrika eller Mellanöstern

Foto: Getty Images/BalkansCat

Hittills under 2023 har 63 294 svenska medborgarskap delats ut till migranter, visar Migrationsverkets statistik. Mer än hälften av de nya medborgarskapsinnehavarna kommer från länder i Afrika och Mellanöstern.

Totalt 15 217 av 2023 års nya svenska medborgare kommer ursprungligen från ett land i Afrika, framgår det när Nyhetsbyrån bryter ner siffrorna.

20 996 av dem kommer från något land i Mellanöstern utanför Afrika (inklusive Centralasien). Lägger man till kategorin “statslös” i denna grupp, vilket nästan uteslutande handlar om personer från Palestina, blir siffran 22 465.

Syrien är det överlägset vanligaste ursprungslandet i denna kategori, med 10 882 nya medborgare med bakgrund i landet, följt av Afghanistan med 3 337 personer. Därefter kommer Somalia, som stod för 2 730 nya medborgare, följt av Irak med 2 025.

Indien är det vanligaste ursprungslandet utanför Afrika och Mellanöstern för nya svenska medborgare, med 2 532 personer fram till och med november.

Inte ens en sjättedel av det totala antalet nya medborgarskap, 10 645 stycken, delades ut till personer med bakgrund inom EU, Norden, eller Storbritannien. Bland européer är det polacker som dominerat statistiken, med 2 146 nya svenska medborgare sprungna ur landet.

Se också: Svenska medborgarskap ska bli Europas dyraste

Senaste från Nyhetsbyrån