Gå till innehåll

Ledare: Centerpartiet är jättevälkomna att annonsera på Nyhetsbyrån

Såhär kan det kanske se ut när Centerpartiet hjälper Nyhetsbyrån bidra till ökad skepticism mot hur unionen använder skattebetalares pengar? Grafik: Nyhetsbyrån

NB Nyhetsbyrån har fått oväntad men välkommen uppmärksamhet från Centerpartiet i Europaparlamentet.

Det är den centerpartistiske pressekreteraren i EU-parlamentet Dan Edström som i ett X-inlägg belyser att denna nyhetssida endast har en annonsör, och att det är Sverigedemokraternas Brysselavdelning. Enligt honom är det ett hyckleri att ett parti som säger sig vilja motverka slöseri på EU-nivå använder sina medel på marknadsföring och för att driva opinion, då de mycket riktigt kommer från skattebetalare.

"Den SD-nära sajten Nyhetsbyrån har en enda annonsör. Det är SD-ledamöterna, vars annonser i detta fall betalas av Europaparlamentet, dvs skattebetalarna. Så här finansierar skattepengar politiska nyhetssajter för ett parti som säger sig bekämpa EU:s slöseri", skriver han i sitt inlägg.

På någon nivå kan man principiellt instämma med Edströms invändning. Men på någon nivå måste man också acceptera att politiska partier som står utan stora finansiärer behöver offentliga medel för att kunna vara verksamma. Så är fallet även i Sverige, och det är samma princip som ligger till grund för att vi har system för både partistöd och presstöd i vårt land. Både Sverigedemokraterna och Dan Edströms parti drar gemensamt nytta av denna generositet i någon form eller annan. Att den ena kritiserar den andra för att göra exakt samma sak borde egentligen inte förekomma.

Alla partier som säger sig vilja motverka den ständigt växande överstatliga regleringsdjungeln har en plats hos oss.

Alla skattebetalare är kanske inte lika förtjusta i vad deras pengar går till, men många kan nog hålla med om att det är en bra grundidé att förutsättningarna mellan parterna på den idémässiga marknaden jämnas ut, för att garantera att den pluralism som demokratin bygger på underhålls.

Särskilt eftersom Nyhetsbyrån bedriver en öppet kritisk bevakning av EU tror vi att vi har en funktion för att hålla unionen och dess institutioner till svars, genom att låta människor ta del av vad det är som händer i Bryssel och Strasbourg. Det är vitaliserande för demokratin att det offentliga inte bara lägger resurser på det som är okritiskt till statsmakten, och de partier och grupper som bara arbetar för centralisering och ett federalt Europa.

Om Centerpartiet önskar att smalna av EU:s ambitioner, så är också ni välkomna att annonsera på vår sida, så att vi kan nå ännu fler läsare. Alla partier som säger sig vilja motverka den ständigt växande överstatliga regleringsdjungeln har en plats hos oss. Det finns breda marginaler!

Samtidigt kan jag lugna Dan Edström med att NB Nyhetsbyrån är billig i drift. Obalansen mellan det enorma priset EU innebär för Sverige och det lilla vi får ut är fullständigt likgiltig inför denna enkla nyhetssidas vara eller icke vara.

Elias Norgren,
Redaktör Nyhetsbyrån

Senaste från Nyhetsbyrån