Gå till innehåll

Debatt: "Sveriges första Sverigevänliga PR-byrå"

I dagens politiska landskap har polarisering och ideologisk motsättning blivit alltmer utbredda. Partier är fast förankrade vid sina principer och det har blivit allt svårare att nå överenskommelser och samarbete. Det är hög tid att vi strävar efter en ny typ av politisk samverkan där konstruktivt tänkande går före ett destruktivt sådant, skriver Henrik Gustafsson, VD och grundare för GW Consulting Group.

En PR-Byrå med fokus på samarbete över blockgränserna skulle fungera som en plattform där politiker och beslutsfattare från olika partier kan mötas för att fokusera på den sakpolitiska. Genom detta upplägg blir det genast en betydande förändringar kring attityder sinsemellan. Det handlar om att bygga broar för ökad tillgänglighet helt enkelt, något som också gäller till det svenska folket. Kommunikation kan användas på olika sätt och man kan till exempel ljuga rakt av, istället för att sprida den faktiska faktan som existerar, men det är inget tänk vi står bakom eller avser främja på något sätt. Vi kommer göra vad vi kan för att motarbeta det beteendet. Att motarbeta mediala kriser och händelser där människor eller företag tappar greppet om situationen. Alla förtjänas att  ge sin version oavsett hur den ser ut. Så är inte fallet idag dessvärre då ett drev för fruktansvärt fort.

Vi vill att de med rösträtt ska få en ökad kännedom om partiernas politiska innehåll. Vi kommer göra vårt bästa för detta, och för att diskutera gemensamma utmaningar och hitta lösningar som gynnar hela Sverige. Det handlar inte om att offra sina principer eller underminera ideologiska skillnader, utan snarare om att erkänna att samarbete är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat för landet och dess medborgare.

Byrån är delvis grundad på principen om öppenhet och inkludering. Notera väldigt nogsamt att vi talar om den faktiska betydelsen av dessa ord och inte de definitioner politiker har adderar till orden. Därför  välkomnar vi politiska partier och erbjuda en öppen plattform där varje möjlighet erbjuds. Det gäller även företagare i näringslivet, personer som driver eget eller på något sätt fastnar i klaveret. Genom att vi erbjuder hela lådan av lösningar kan vi erbjuda en bred lösning med mycket hög kvalité kring arbetet. Vi värnar våra klienter naturligtvis, och därför har vi ett system där grafiskt material rullar i ganska så hög fart. Markerandet kan användas i sociala medier men också som annonser.

En PR-Byrå för samarbete över blockgränserna skulle kunna hantera några av de mest angelägna frågorna som Sverige står inför. Genom att politiska partier arbetar tillsammans kan vi adressera ekonomiska utmaningar, sociala frågor och de frågor som svenska folket sätter högst upp i prioriteringslistan. Vi kan hitta gemensamma lösningar som gynnar alla och bidrar till vårt landets framsteg.

Det är viktigt att poängtera att en PR-Byrå för samarbete inte syftar till att skapa en homogen politisk medelväg där alla kompromissar på sina grundläggande principer. Istället handlar det om att skapa en atmosfär där politiker, företagare, sportprofiler och andra ges en möjlighet att utvecklas på ett bredare plan och som därmed blir bäst för Sverige.

Henrik Gustafsson,
VD och grundare GW Consulting Group

Senaste från Nyhetsbyrån