Gå till innehåll

Ivo: Invandrad vårdpersonal riskerar patientsäkerhet

Foto: Getty Images

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har kommit fram till att dåliga svenskkunskaper och låg kompetens hos vårdbiträden på Lund kommuns särskilda boenden riskerar patientsäkerheten, rapporterar Samnytt.

Problemen är så omfattande att sjuksköterskor som jobbar inom äldreomsorgen i kommunen litar inte på att personalen på de särskilda boendena ska kunna dela ut medicin till patienterna.

Även vårdbiträden som är utbildade uppvisar brister i hygienrutiner och kunskaper om läkemedel, skriver Ivo i sin granskning. De kan bland annat inte kommunicera med patienterna tillräckligt bra, och ibland händer det att de inte heller kan göra sig förstådda på telefon till sjuksköterskor, vilket leder till att sjuksköterskorna själva måste åka ut till de särskilda boendena för att få reda på vad det handlar om.

Enligt Lunds vård- och omsorgsnämnds ordförande Christoffer Stenström (M) är kommunen medvetna om problemen som finns med personalen.
– Det grundläggande problemet är att många inte kan språket tillräckligt. Det gäller för övrigt inte bara utlandsfödda, särskilt inte om det gäller att ta till sig skrivspråk, säger Stenström till Sydsvenskan.

Senaste från Nyhetsbyrån