Gå till innehåll

Ledare: Ett alternativ till centralplanering för att lösa miljöproblem

Foto: Getty Images

I hela Europa ökar motståndet mot EU:s klimatpolitik på grund av dess orimliga kostnader. Många av dessa politiska åtgärder fastställs i den europeiska “gröna given”, en omfattande serie förslag som lagts fram av von der Leyen-kommissionen.

Vi har deneuropeiska klimatlagen” med strängare mål för minskade koldioxidutsläpp, ett nytt centralt planeringssystem för jordbruket som kallas ”Farm to Fork”-strategin, plus ett extra lager av produktreglering med "Handlingsplanen för cirkulär ekonomi", till nya regler som kräver obligatorisk renovering av byggnader. Som om inte det vore nog kommer den nyligen föreslagna “naturåterställningslagen” med ännu en omgång restriktioner för var man får bygga.

Dessutom har ett alltmer betungande europeiskt system för handel med utsläppsrätter framkallat stämningar från medlemsländer som Polen. Men eftersom ETS både skadar EU:s konkurrenskraft och leder till koldioxidläckage (tillverkning med höga koldioxidutsläpp flyttar bara), har EU tagit fram en Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) för att rätta till dessa brister. Detta arrangemang skapar en “klimattull” för viss import till EU.

"Det förutsägbara resultatet? Högre priser, dålig konkurrenskraft, försenad utfasning av fossila bränslen och försenade ekonomier."

Ingenting kan vara ett större erkännande av misslyckande än själva CBAM. EU erkänner i princip att Europa med sin politik har skjutit sig själv i foten. EU:s lösning? Skjut alla andra i foten.

Samtidigt har den nationella klimat- och energipolitiken urartat till en motsägelsefull röra av regeringar som alla väljer olika vinnare och förlorare och lägger sig i marknaderna på alla nivåer, med förbud, mandat, statligt sanktionerade monopol, subventioner och straffande prissättningssystem för koldioxid. Det förutsägbara resultatet? Högre priser, dålig konkurrenskraft, försenad utfasning av fossila bränslen och försenade ekonomier.

Det viktigaste inslaget i all denna lagstiftning är att den syftar till att uppnå sitt slutmål — att skydda naturen — genom teknokratiskt tvång, dvs. genom att införa bördor och hinder, reglering, toppstyrning och naturligtvis storskaliga förmögenhetsöverföringar.

Ett alternativt tillvägagångssätt

Det finns ett beprövat och sant alternativ, ett som inte tvingar, som tar bort bördor och hinder, som inte utser vinnare och förlorare, som leder till lägre priser, starkare konkurrenskraft och snabbare utfasning av fossila bränslen och välstånd.

Nu när centralplanering, reglering och en straffstrategi med koldioxidskatter, koldioxidtullar och handel med utsläppsrätter förlorar sitt folkliga stöd, bör EU:s beslutsfattare överväga denna nya strategi, en rad förslag från medlemmarna i “Climate & Freedom International Coalition”. Denna grupp av ekonomer, tankesmedjor, forskare och beslutsfattare har utarbetat ett politiskt ramverk, “The Climate & Freedom Accord”.

Detta avtal, ett förslag till en internationell fördragsram, inleds med tre logiska iakttagelser. 

  • ”För det första, eftersom all vår teknik måste förbättras för att leverera både nettonollutsläpp och välstånd, är innovation det viktigaste verktyget för att lösa klimatförändringarna.
  • För det andra, eftersom frihet har varit den viktigaste drivkraften för att påskynda innovation sedan upplysningstiden, så är frihet och fria marknader den viktigaste politiken som behövs för att påskynda den innovation som krävs för att lösa klimatförändringarna.
  • För det tredje, eftersom det inte finns någon nationell lösning på klimatförändringarna måste vi hitta ett sätt att snabbt sprida den fria marknadens klimatlösningar — frihandel, konkurrens, klassiska mänskliga rättigheter och skattepolitik på utbudssidan — globalt, för maximal innovationsacceleration.”
"Monopol har ingen ekonomisk anledning att förnya sig, bry sig om konsumenternas önskemål eller sänka kostnaderna."

Denna strategi stöds av studier som inte bara visar att de friaste ekonomierna är de renaste, utan också att konkurrens i sig påskyndar utfasningen av fossila bränslen. Ett exempel som nämns är en studie som jämför konkurrensutsatta och monopoliserade energimarknader i USA och som visar att konkurrensutsatta energimarknader minskar koldioxidutsläppen 66 % snabbare än icke-konkurrensutsatta energimarknader. Anledningen är lätt att förstå: konkurrensutsatta marknader sänker kostnaderna, ger nya innovatörer lättare tillgång till marknaden och gör det möjligt för konsumenterna att efterfråga nyare, renare, billigare, hälsosammare och mer tillförlitlig el. Monopol har ingen ekonomisk anledning att förnya sig, bry sig om konsumenternas önskemål eller sänka kostnaderna.

Andra citerade studier visar att teknikneutral skattepolitik på utbudssidan, såsom kapitalavskrivning, bidrar till att påskynda koldioxidfri innovation. De minskar kostnaderna för investeringar i nya fastigheter, anläggningar och utrustning (PP&E). På så sätt stimuleras inte bara nya investeringar, arbetstillfällen och tillväxt (samtidigt som inflationen pressas ned genom att utbudet ökar). Denna skattepolitik, som infördes i USA 1981, drev också på energieffektivitetsrevolutionen genom att göra energieffektiva investeringar billigare och mer lönsamma. Det visar sig att när politiken minskar kostnaden för nya anläggningstillgångar påskyndar det införandet av den senaste tekniken — som alltid är renare och effektivare än äldre smutsigare teknik, som snabbt fasas ut.

Ett rent svep

Climate & Freedom Accord föreslår ett “rent svep”, där länder som undertecknat avtalet skulle fasa ut den nuvarande snedvridande klimatpolitiken som hindrar marknader och innovation, och ersätta den med en fri marknadsstrategi för att minska koldioxidutsläppen genom att påskynda innovation. 

Avtalsländerna skulle anta den historiskt koldioxidfria fria marknadspolitik som beskrivs ovan, plus några nya fria marknadsinnovationer som ännu starkare och avsiktligt kommer att driva tillväxt, innovation och koldioxidminskning. Den första av dessa ger ett starkt incitament för alla fria nationer att ansluta sig till avtalet.

International CoVictory: Obligationer, lån och fonder

Avtalsländerna skulle få tillgång till stora skatteförmånliga internationella kapitalflöden för investeringar och utveckling, via en ny typ av teknikneutral, internationellt ömsesidig skattesänkning på utbudssidan utformad för att påskynda innovation, tillväxt, koldioxidminskning och expansion av fria marknader. Alla typer av privata skulder som används för att finansiera PP&E eller bevarandeinvesteringar skulle vara skattebefriade i alla avtalsländer, vilket innebär ingen skatt på ränta. Det minskar skuldkostnaderna med kanske 30 procent.

I varje Accord-nation kan utvecklare, entreprenörer, banker, hedgefonder, fonder och finansiärer av alla slag ta upp skattebefriade lån av alla slag. Sådana “CoVictory-fonder”, -obligationer, -lån, till och med -sparkonton — samlar sedan ihop medlen och återinvesterar dem i alla avtalsnationer i privata PP&E- eller bevarandeprojekt. CoVictory-fonder skulle påskynda privata kapitalflöden mellan fria nationer, för att finansiera bevarande och allt renare utvecklingsprojekt, vilket ger ett starkt incitament att ansluta sig till ett ramverk för en fri marknad.

Det är anmärkningsvärt att sådana skattebefriade CoVictory-fonder också skulle ha exakt samma typ av teknikneutrala, koldioxidreducerande fördelar som kapitalavskrivning. De sänker kapitalkostnaderna för PP&E och påskyndar övergången till den nyaste, renaste tekniken, utan att välja vinnare eller förlorare. CoVictory-fonderna gör faktiskt ren teknik billigare. De ökar också avkastningen på eget kapital och lockar investeringar inte bara till de skattebefriade skulderna utan också till det skattepliktiga egna kapitalet. 

Till skillnad från kapitalavskrivning har CoVictory-fonderna den extra fördelen att de är internationaliserbara, vilket är användbart för att driva på internationella kapitalflöden genom inkluderande investeringsmöjligheter för alla, från miljardärer till alla som ens har ett bankkonto. Däremot skapar traditionella skattelättnader, som de i det amerikanska IRA, både handelshinder och gynnar de största investerarna mest ... så ofta utesluter mindre entreprenörer, investerare och mindre kända tekniker, vilket håller tillbaka innovationen. Att välja vinnare och förlorare innebär i själva verket att man väljer många förlorare och blockerar många innovatörer.

Däremot kan CoVictory-fonderna användas som en ny typ av lättanvända, mycket demokratiska och inkluderande internationella incitament för att utvidga de fria marknaderna och driva på koldioxidfri innovation globalt, utan att gynna några framför andra. De kan ersätta dyra subventioner, system för koldioxidprissättning och CBAM med en kostnadseffektiv motor för global tillväxt och innovationsacceleration. De kan stärka de ekonomiska banden och energisäkerhetsbanden mellan nationerna i den fria världen. Eller hjälpa till att återuppbygga den krigshärjade infrastrukturen i Ukraina. Eller Israel. Eller Gaza.

Rena skattesänkningar

För en fullständig och kraftfull minskning av koldioxidutsläppen lägger avtalet slutligen till några andra teknikneutrala åtgärder på utbudssidan (“rena skattesänkningar”) som ska främja innovation, konkurrens, tillväxt och minskning av koldioxidutsläppen inom de fyra ekonomiska sektorer som orsakar 80–90 procent av växthusgasutsläppen: elproduktion, transport, fastigheter och industri.

"Från styrelserummet till verkstadsgolvet äger varje investerare och anställd aktier i företaget, som blir mer värdefulla i takt med att utsläppen och skattesatsen minskar."

Vi kan minska utsläppen i alla fyra sektorerna med en enkel “prestationsbonus”, en skattesänkning på utbudssidan som är kopplad till utsläppsminskningen. Detta ersätter inte den grundläggande skattepolitiken på utbudssidan, utan lägger bara till en liten bonussänkning, säg fem procentenheter, för företag som uppnår de största utsläppsminskningarna. Till exempel inom bilindustrin kan hållbarhet sammanfattas i en siffra: de genomsnittliga utsläppen från fordonsflottan. Så ju lägre utsläpp, desto lägre skattesats på företags- och investerarinkomster. Denna enkla metod anpassar företagens beteende till målet att minska utsläppen. Från styrelserummet till verkstadsgolvet äger varje investerare och anställd aktier i företaget, som blir mer värdefulla i takt med att utsläppen och skattesatsen minskar. 

Samma typ av rena skattesänkningar skulle kunna tillämpas inom hela transportsektorn, även för tillverkare av energieffektiva apparater och industriutrustning. Det kan leda till allt effektivare byggnader, mer kraftproduktion med låga eller inga utsläpp eller till och med lägre utsläpp vid olje- och gasproduktion.

Avtalet innehåller ytterligare idéer för att påskynda avmonopolisering och banbrytande innovationer.

Slutsats

För tillfället kan vi bara föreställa oss två länder. Det ena strävar efter att minska koldioxidutsläppen genom att höja barriärer, bördor, kostnader och kontroller för alla. Det andra genom att ta bort hinder, bördor, kostnader och kontroller för alla— särskilt för nyttiga innovatörer, för att påskynda kapitalflöden till de nyaste och bästa innovationerna.

Vilken tror du kommer att påskynda investeringarna i innovationer som minskar koldioxidutsläppen? Vilken nation kommer att blomstra och dominera framtidens koldioxidsnåla ekonomi?

Pieter Cleppe,
chefredaktör för Brussels Report

Rod Richardson,
ordförande för Grace Richardson-fonden

Senaste från Nyhetsbyrån