Gå till innehåll

Ledare: (L)iberalismen fortsätter svika flickorna

Foto: Getty Images/Montes-Bradley

Slöja på barn? ”Självklart inte” är väl de flestas åsikt. Men inte om man är liberal, tror på människans frihet och är medlem i Liberalerna. Då tycker man att frågan inte ens ska utredas. Det beslutades på Liberalernas landsmöte för en vecka sedan (17-19/11 2023).

Man tar sig för pannan. I vilken värld lever dessa så kallade liberaler? Har de inte följt den svenska samhällsutvecklingen alls de senaste 10-20 åren? Har de missat att hedersförtrycket har eskalerat i takt med den stora invandringen från muslimska länder? Har de inte lagt märke till de iranska kvinnornas frihetskamp för att slippa slöjan, hur många av dessa som har blivit misshandlade och till och med dödade när de har trotsat slöjan?

Men i Sverige tycker Liberalerna att lagstiftaren inte ska lägga sig i att små barn (förskola och lågstadiet) tvingas ha slöja. För självklart är det fråga om tvång. Inget barn sätter självmant på sig en slöja. Att hävda något annat är att inte ta barn för att vara just barn. Då tror man att små barn är mogna nog att förstå innebörden av slöjan, att den ska täcka hår för inte väcka begär hos männen. Slöjan sexualiserar därmed barn, brukar man säga. Men självfallet är det också så att desto tidigare barn lär sig ha slöja på sig, desto mindre blir motståndet senare. Den som vill ägna sig åt kvinnoförtryck gör det enklast för sig att börja i tid.

Liberalerna, som alltså inte ens vill utreda slöjförbud för små barn, vill istället att de som arbetar i förskola, skola och fritidshem ska få ”ett starkare stöd att stå emot hedersrelaterade krav från föräldrar”. Liberalerna hoppas och tror att skolpersonal kan uppmärksamma hedersförtryck, förmodligen utifrån att små flickor bär slöja, och ska sen bearbeta föräldrar och barn(!). På vilken grund och med vilka verktyg de ska föra sådana diskussioner kan man verkligen undra. Som islamtrogen förälder sitter man nog ganska nöjd och förundrad när skolpersonalen ska försöka förklara att slöja på barn är visserligen inte olagligt i Sverige men ”olämpligt”… Tror man att skolpersonalen kan vinna en sådan diskussion har man inte begripit innebörden av begreppet ”parallellsamhälle”. Inte heller har man förstått islams dominans över den enskilda och vilken väsensskild moral- och värderingsuppfattning som finns mellan det svenska och muslimska.

Inför man slöjförbud för barn, säger Liberalerna (som redan nu anser sig ha djupare kunskap i ämnet än vad en utredare skulle få efter 1–2 års fokuserat utredningsarbete), leder det till att barn tvingas vara hemma eller skickas till religiösa skolor. Men hade inte det varit bättre? Vi har ju skolplikt i Sverige från och med sex års ålder. De barn som inte kommer till skolstart är ju då lätta att upptäcka. Så även om de barn som finns på konfessionella skolor – skolor som Skolinspektionen, med lagen som stöd, enkelt kan stänga ifall slöjtvång införs.

Nu vill Liberalerna hellre ha en gissningslek huruvida det förekommer hedersförtryck inom en familj eller inte. Sen ska dessa bearbetas med ett allmänt tyckande kring något som saknar lagstöd. Det vore mycket enklare för alla som vill barn väl att säga att i Sverige har vi slöjförbud för barn, och passar inte galoscherna är det bara att flytta till ett annat land.

Vad Liberalerna och många andra på vänsterkanten (här får vi nog säga att Liberalerna återigen har trillat över gränsen) missar är signalvärdet med att införa slöjförbud för barn. Det är viktigt att både internationellt men även här hemma tydligt tala om vad Sverige står för och vilka värderingar vi prioriterar. En av dessa är just jämställdhet. Det är en omöjlighet att hävda att Sverige har ett jämställt samhälle så länge man tillåter att främmande patriarkaliska kulturer får styra och bestämma över kommande generationer. Därför borde ett slöjförbud för barn, helst upp till 18 är, vara en självklarhet.

Att sätta ner foten börjar dessutom bli bråttom. Både i landet och utifrån pågår en påverkanskampanj mot Sverige där svensk lag och svenska värderingar ifrågasätts. Minst tio moskéer i Sverige är redan idag finansierade av islamistiska stater. Med mosképrojektet ”Vi Mår Bra” kraftsamlar nu Sveriges muslimer med målsättning om att bygga en moské i månaden, en moské i varje svensk stad.

Demografin har förändrats och landet med den. Det ihop med Liberalernas och vänsterliberalernas ovilja att definiera och stå upp för vad som är svenskt möjliggör de muslimska värderingarna att växa sig starkare och starkare i det svenska samhället. En antidemokratisk utveckling, helt enkelt. Som liberal borde man reagera starkt på det.

Men så är inte fallet och begreppet liberal har kommit att bli lite av ett skällsord. Det är synd. För det (liber = frihet) är ett vackert ord. Men för frihet måste det finnas trygghet. Och det vill inte Liberalerna ge de muslimska barnen och oss andra som måste leva sida vid sida med denna förtryckarkultur. Det är skamligt, Liberalerna. Det är oförsvarligt. Tänk om, eller byt åtminstone namn!

Tina von Schinkel

Senaste från Nyhetsbyrån