Gå till innehåll

Regeringen: Fler ingenjörer måste vara kvinnor – “Ett riksintresse”

Utbildningsminister Mats Persson (L). Foto: Pelle Nilsson

Tidöregeringen planerar att förmå fler kvinnor att ge sig in i de manligt dominerade tekniska branscherna, som att till exempel bli ingenjörer. Detta skriver utbildningsminister Mats Persson (L) och jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
“Att få fler kvinnor in på tekniska utbildningar är att anse vara ett riksintresse”, påstår ministrarna.

De liberala ministrarna oroar sig för att Sverige förlorar sitt välstånd när tekniktunga industrier lider av ingenjörsbrist. Liknande farhågor i Tyskland har bland annat lett till att vissa högskolor startat ingenjörsutbildningar helt för kvinnor, för att de ska få en “miljö som inte skrämmer bort”, rapporterade Svenska Dagbladet 2019 i en artikel under rubriken “Tricket för fler ingenjörer – skippa killarna”.

Se också: Personalbrist i energibranschen – Ingen vill bli vindkraftstekniker

Enligt Persson och Brandberg får mansdominansen i teknikbranschen “konsekvenser inte bara för arbetsplatserna i sig utan för Sveriges konkurrensförmåga globalt”, och hävdar att det är “jargong” och “arbetsmiljö” som är skälet att kvinnor inte söker sig till teknikintensiva yrken.

“Unga tjejer måste få vetskap om sina möjligheter om en framtid inom tekniksektorn, de måste möta de förebilder som finns inom sektorn. Här finns redan flera ideella initiativ, men mer behövs”, menar ministrarna.

Positiv särbehandling av kvinnor
Tidigare har Mats Persson uttryckt en ambition att få in fler kvinnor på tekniska utbildningar på svenska universitet, som redan i praktiken kvoterar in kvinnor för att uppfylla så kallade jämställdhetsmål. Bland annat har Centrum för Rättvisa konstaterat att flera svenska universitet diskriminerar mot män när man ger förtur för kvinnor till positioner, och olika former av ekonomiskt stöd.

Nu tar regeringen fram en strategi för att främja de naturvetenskapliga så kallade STEM-ämnena (Science, technology, engineering, and mathematics) i skolan, skriver Mats Persson och Paulina Brandberg, och nämner något de kallar Tekniksprånget, som bland annat ska lösa fyra månaders praktikplatser åt nyexaminerade ingenjörer. I den här strategin uppger ministrarna att kvinnor är prioriterade.

2023 var ungefär var tredje person som tog en ingenjörsexamen av olika slag en kvinna, enligt facktidningen Ingenjören. På tio år har det skett en ökning av kvinnor bland de nyexaminerade i de flesta ingenjörsinriktningar, där till exempel andelen kvinnliga civilingenjörer stigit från 27,5 procent till 35,4 procent. Ökningen är mycket större inom datateknik och informationsteknik, där siffrorna mer än fördubblats under perioden. Av nyexaminerade civilingenjörer i informationsteknik är nu 21 procent kvinnor, jämfört med 10 procent år 2013.

Senaste från Nyhetsbyrån