Gå till innehåll

L-ministerns lösning på Sveriges innovationstapp: fler kvinnor in i teknikyrken

Utbildningsminister Mats Persson (L). Foto: Liberalerna/Getty Images

Utbildningsminister Mats Persson (L) nämner en rad olika saker som kan upprätthålla Sveriges status som ett land med hög innovationsförmåga, och en av dem är att få in kvinnor på teknik- och ingenjörsutbildningar, säger han till Dagens Nyheter. Bakgrunden är att det nyligen uppmärksammats att Sverige fallit några placeringar i internationella mätningar av innovation och konkurrenskraftighet.

“Det finns en stor outnyttjad potential hos alla tjejer med bra betyg, men av olika anledningar väljer de andra utbildningar. Jag tycker att det är ett jätteproblem”, säger Mats Persson (L) till DN. Han menar att det saknas “förebilder” för kvinnor som vill gå in i den mansdominerade teknik- och ingenjörsbranschen.
“Finns det till exempel normer som gör att de inte lockas till utbildningarna?” spekulerar ministern i den så kallade konservativa regeringen.

Persson vill även att Sverige ska satsa mer på att förbättra läsförståelsen och mattekunskaperna hos svenska elever, och han menar även att så kallad klimatteknologi kan locka fler unga att engagera sig i att bidra till teknologisk utveckling i Sverige, eftersom frågan om klimatförändringar och viljan att göra något åt dem är populär hos yngre.

Universitet i Sverige könskvoterar
Sveriges tekniska universitet har länge sysslat med könskvotering, i ett försök att få in fler kvinnliga professorer och forskare. Debattörerna Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn menar att forskningsresultaten inte alls förbättrats under diverse så kallade jämställdhetsprogram som bland annat Chalmers och Lunds tekniska universitet har bedrivit. Istället har meritokratin blivit lidande.
“[Det] handlar till stor del om att headhunta kvinnor och vika tjänster åt kvinnor, men utan att fällas för kvotering. Om en tjänst utlyses och det inte finns några kvinnliga sökande, så återgår den till institutionen”, beskrev Ivar Arpi 2020 för Svenska Dagbladet Genie, en jämställdhetssatsning på Chalmers som kostade 300 miljoner kronor.

Även Centrum för Rättvisa menar att målsättningar om så kallad jämställdhet i akademin leder till positiv särbehandling för kvinnor, skrev Universitetsläraren 2015.

Enligt Sveriges Radio var genomsnittsandelen kvinnor på Sveriges tekniska utbildningar 31 procent. Då rapporterade man också att Chalmers hade ökat sin kvinnliga andel studenter med tio procentenheter på bara några få år.

Senaste från Nyhetsbyrån