Gå till innehåll

Toppadvokat: Sverige på väg att bli "övervakningssamhälle" och "totalitärt"

Mia Edwall Insulander. Foto: SVT/Getty Images

Advokatsamfundets ordförande Mia Edwall Insulander anser att Sverige är på väg att bli ett totalitärt samhälle. Detta säger hon i SVT:s 30 minuter. Hon menar att rättigheter som inskränks gradvis minskar medborgarnas skydd från staten, och åsyftar förslag som är ämnade att bekämpa grov kriminalitet, som anonyma vittnen, övervakning av personer utan misstanke, men även utvisningar av gängkriminella utan medborgarskap innan brott har begåtts.

– Riskerna är ju att man utvisar personer som inte alls är gängkriminella, menar Insulander, och påpekar att det inte finns någon definition på vad en gängkriminell är.
– Det är oacceptabelt i ett rättssamhälle om vi utvisar människor utan att de förstår varför, fortsätter hon.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) svarar skriftligt till SVT att “vi behöver göra avvägningar mellan brottsbekämpning och personlig integritet som ibland är svåra. Men allt vi gör är rättssäkert och har prövats i nordiska grannländer, och andra demokratiska rättsstater”.

Advokatsamfundets ordförande menar däremot i programmet att även om förslag som anonyma vittnen speglar vad som finns i andra nordiska länder, så används de extremt sällan där eftersom det sällan är rättssäkert.

Insulander kallar regeringens inslagna linje för “ett sluttande plan” mot ett totalitärt samhälle, och ett övervakningssamhälle.
– Skulle vi få en annan mer auktoritär regim, då måste vi ha verktyg på andra sidan bland medborgarna som skyddar oss mot det, förklarar hon, och menar att befintliga maktmedel hos staten kan missbrukas om de hamnar i fel händer vid ett eventuellt skifte i Sveriges politiska kultur.

Senaste från Nyhetsbyrån