Gå till innehåll

Uppemot 30 000 personer uppskattas vara del av gängmiljön

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Foto: Pelle Nilsson

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger på presskonferens att regeringen arbetar för att få fler gängkriminella dömda, och meddelar att en utredning tillsätts idag för att se över hur så kallade osjälvständiga brottsformer kan bestraffas hårdare. Han konstaterar att antalet gängkriminella i Sverige kan vara så högt som 30 000 personer, som rör sig antingen direkt eller indirekt i gängkretsar.

Enligt Polisens uppskattning handlar det om runt 9 000 personer som är direkt aktiva inom gängmiljön, medan antalet “medmisstänkta” personer som rör sig mer utanför de kriminella nätverken uppgår till 21 000. Det är dessa personer som regeringen nu vill komma åt enklare, säger justitieministern.

Regeringens nya utredning handlar om att kunna hårdare åtala och bestraffa för osjälvständiga brottsformer, som inkluderar försök till brott, förberedelse, och stämpling till brott. Många av de 30 000 personerna i gängmiljön deltar i skjutningar och sprängningar i olika moment som idag är svåra att åtala dem för, menar regeringen.
– Allt det som är osjälvständigt i förhållande till huvudbrottet, där menar vi nu att vi måste gå fram för att skapa mycket, mycket modernare reglering som tar sikte på dagens förhållanden, säger Gunnar Strömmer.

Han talar även om de redan kända förslagen regeringen kommit med, och säger att regeringens införande av så kallade hemliga tvångsmedel, alltså avlyssning av personer utan brottsmisstanke, kommer hjälpa Polisen att hindra sprängningar och skjutningar innan de har skett. Han hänvisar även till de straffskärpningar regeringen aviserat som ett sätt att komma åt de kriminella nätverken.

Ett förslag från förra mandatperioden om att kriminalisera deltagande i kriminella nätverk är något som ministern också väntar får stor effekt, men detta kräver däremot en ändring av föreningsfriheten i grundlagen, och kommer därför att dröja till minst nästa mandatperiod.

Senaste från Nyhetsbyrån