Gå till innehåll
EU

EU:s migrationspakt: utlandsbistånd och snabbare asylprocess — samt omfördelning av migranter

Tobias Tobé (M). Foto: Riksdagen/Maria Teneva/Unsplash

I Ekots lördagsintervju säger den moderate Europaparlamentsledamoten Tomas Tobé, som har varit ledande i att ta fram den så kallade migrationspakten, att EU:s nya gemensamma migrationspolitik kommer innebära ett lägre inflöde av människor som söker sig till Europa. Detta menar han eftersom det stora lagpaketet, som klubbades igenom EU-parlamentet 20 april, ger unionen möjlighet att gemensamt sätta press på ursprungsländer att ta tillbaka sina medborgare som fått avslag på sin asylansökan.

Tobé säger också att EU kommer få en samordnad biståndspolitik som ska hjälpa förebygga utvandring i dessa länder. Asylprocessen ska också effektiviseras och kortas ner till några dagar, för att kunna skilja på de som “har en hög chans att få asyl” och de som har en “rätt låg” chans, säger Tobé i intervjun. Han menar att intresset för att söka sig till Europa kommer att minska i och med detta, då möjligheterna för ekonomiska migranter att få asyl minskar.

Frågan om det verkligen kommer lätta migrationstrycket på Europa är dock het, då paktens mest omdebatterade förslag ska ge EU rätten att påtvinga sina medlemsländer omfördelade migranter. Enligt Tobé är den påtvingande delen av lagförslaget en mekanism för att försäkra sig att medlemsländerna faktiskt kommer överens om mottagning av asylsökare, men menar att systemet i grunden fortfarande kommer vara frivilligt.

På hemmaplan har Moderaterna och Sverigedemokraterna sagt att Sveriges utgångspunkt vid antagandet av EU:s migrationspakt kommer att vara att ingen påtvingad omfördelning av migranter ska ske.

Socialdemokraterna tror SD godtar pakten
Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson Anders Ygeman tolkar det däremot som att Sverigedemokraterna kommer att vika sig om hur migrationspakten slutligen ska se ut, när det kommer till kritan.

– De hävdade att migrationspakten var något de skulle fälla, annars skulle de inte vara med i regeringen (Sverigedemokraterna ingår inte i regeringen men stöder den, red. anm.). Men nu har de inte ens en avvikande mening, utan står upp bakom migrationspakten, påstår Ygeman till Expressen.

Senaste från Nyhetsbyrån