Gå till innehåll

Larmet: Svenskt dricksvatten förorenat – Höga PFAS-halter

Foto: Getty Images

Dricksvattnet i Sverige innehåller för många så kallade PFAS-kemikalier. Eller åtminstone kommer det göra det när gränsvärdet sänks år 2026, rapporterar SVT. Enligt kanalens granskning kan vattnet i flera kommuner ha upp till fem gånger så höga halter av de hormonstörande ämnena än tillåtet.

Idag ligger gränsvärdet för PFAS-halten i dricksvattnet på 90 nanogram per liter, vilket 2026 kommer att sänkas till 4 ng/l. Samtidigt uppmäts ofta tvåsiffriga värden i bland annat Västerås, Karlskronas, och Halmstads olika vattenverk. Den högsta halten i landet mättes i Visbys grundvatten 28 juni 2023, och låg då på 20 ng/l. Däremot varierar värdet som mäts i Visby, och ligger ibland nära noll.

PFAS-kemikalier återfinns i massor med olika slags produkter som förpackningar och funktionskläder, och förekommer inom flera industrier. PFAS-kemikalier bryts aldrig ner, utan stannar i naturen och kroppen, där de kan orsaka hormonstörningar och bidra till cancerutveckling, säger toxikologen Mattias Öberg till SVT.

I Västerås ligger PFAS-halten på dricksvattnet som levereras från Hässlö vattenverk på 13 ng/l. Till SVT uppger kommunala bolaget Mälarenergi Vattens vd Ann-Charlotte Duvkär att man ser mycket allvarligt på bristerna.

“Det utgör inte någon akut risk för de som dricker vattnet, men vi utreder vilka åtgärder som behöver sättas in. För oss är det jätteviktigt att klara det nya gränsvärdet”, säger hon.

Men Mattias Öberg anser att kommunerna i riskzonen  har agerat för saktfärdigt.
“Att nu börja fundera på hur man ska rena vattnet är inte okej. Då har man inte gjort ett bra jobb”, säger han till SVT.
“Vi vet mer om hur farligt PFAS är och i tio års tid har forskare flaggat för att en sänkning är nödvändig”, fortsätter han.

Nyligen tilldelades invånare i Kallinge och Ronneby i Blekinge skadestånd på grund av att de intagit höga PFAS-halter genom det lokala dricksvattnet. Detta eftersom Högsta domstolen slutligen bedömt att det rört sig om personskador som invånarna orsakats. Den härvan startade 2013, när “skyhöga” PFAS-halter uppmättes vid det nu nedstängda Brantafors vattenverk. Enligt Ronneby kommun misstänks föroreningarna ha uppstått efter brandövningar i området med brandskum som innehåller PFAS-kemikalier, som över tid läckt ner till grundvattnet.

Se också: Varningen: Vattenpriserna blir de nya elpriserna

Senaste från Nyhetsbyrån