Gå till innehåll

M: Inskränk vetorätten mot vindkraftverk – Kompensera boende

Christofer Fjellner (M). Foto: Teknikföretagen/Getty Images

Det kommunala vetot mot vindkraftverksbyggen ska endast få tillämpas “tidigt i skedet” när bygget planeras, anser Christofer Fjellner (M). Han berättar om Moderaternas omtag i den så kallade klimatpolitiken för Svenska Dagbladet, där han menar att “globala klimatnytta” måste anses viktigare än lokala intressen. Detta, och att anpassa sig mer efter EU:s klimatpolitik, hoppas Fjellner blir Moderaternas nya politik efter partistämman i höst, dit han författat ett flertal motioner i ämnet.

Fjellner vill se en tillväxtsbaserad klimatpolitik, där sänkta inkomst- och kapitalskatter ska kompensera för uppoffringarna som den så kallade “gröna omställningen” innebär. Han förklarar för SvD att Sverige ska bli ett världsledande exempel på en stat som kombinerar utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt.

Han vill se mer vindkraft i Sverige, och anser att det kommunala vetot mot vindturbiner borde begränsas till att endast vara brukbart i ett “tidigt skede i processen”. Vindkraften måste nämligen präglas av ett mer globalistiskt tänk, anser toppmoderaten, som har skrivit “Ibland uppstår även en målkonflikt mellan lokal miljöpåverkan och global klimatnytta som måste vägas av och hanteras. I många fall måste klimatnyttan få väga tyngre än idag, vilket innebär att andra intressen kan få stå tillbaka” i en av sina propositioner.

Samtidigt tror Fjellner att folkligt motstånd mot vindkraftsparker kan mjukas upp genom att erbjuda ekonomisk kompensation till personer vars omgivning påverkas av vindkraftverk. Detta är i linje med vad en statlig offentlig utredning från tidigare i år kom fram till.

Se också: “Den gröna omställningen”: Regeringen vill förenkla tillståndsprocesser för vindkraftverk

Se också: Nationalekonomer: vindkraften "svart hål för skattebetalarna" – kinesisk, olönsam, och miljöfarlig

Öppnar för skrotande av “klimatneutral” trafik år 2030
Fjellner menar att Sverige borde anpassa landets egna nationella så kallade klimatmål efter EU:s nya åtgärdspaket “Fit for 55”. Enligt denna överstatliga bestämmelse måste EU-länder bli så kallade klimatneutrala till år 2050, medan utsläppen ska ha reducerats till 55 procent av vad de var år 1990.

Med anledning av detta har Fjellner övervägt att skrota Sveriges nuvarande mål för transportsektorn att vara klimatneutral till år 2030. Han är dock försiktig med att säga att detta mål, som av experter numera anses omöjligt att nå med Tidöregeringens fossilbränslevänliga politik, kommer att avskaffas.

“Vi har inga förslag på att vi ska avskaffa några klimatmål. Men däremot slår vi fast att den svenska klimatpolitiken måste ses över i ljuset av ”Fit for 55””, säger han till SvD.

Stor chans att gå igenom på partistämman
Henrik Sundström (M), kommunalråd i Uddevalla som profilerat sig bland annat genom sin kamp mot lokal vindkraft, är kritisk till Fjellners politik, som han tror kommer kosta Moderaterna dyrt i de trakterna där vindkraftsparker byggs.

"Det är såklart sorgligt att se ett förslag som inte kommer att hjälpa energisituationen och dessutom ytterligare kommer att reta upp våra väljare", skriver han i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån.

Det är på Moderaternas partistämma senare i höst som Fjellners förslag ska behandlas. Enligt Sundström är det sannolikt att det vindkraftvänliga politikpaketet kommer gå igenom.

"Eftersom partistyrelsen automatiskt har rösträtt på våra stämmor, och därmed alltid direkt behärskar en tredjedel av rösterna, så är partistyrelsens förslag alltid storfavoriter att vinna stöd på stämmorna", skriver Sundström.

Se också: SD fäller styret i Söderhamn över vindkraft – Röstar på S-budget istället

Senaste från Nyhetsbyrån