Gå till innehåll

Migranter kringgår lönekraven med falska kontrakt – Undviker utvisning

Foto: Getty Images/Alexander Farnsworth

Den omfattande så kallade arbetskraftsinvandringen skulle begränsas av Tidöregeringen med hjälp av ett höjt lönegolv för utlänningar som söker arbetstillstånd i Sverige. Men i ett reportage av Svenska Dagbladet berättar flera migrantarbetare att de arbetar under falska kontrakt, där deras arbetsgivare tar en del av lönen. På så vis kan de stanna i Sverige trots åtstramningarna.

En migrant som tidningen har pratat med, “Klara”, tror att svarta arbetskontrakt, där den påstådda månadslönen officiellt är högre än lönetröskeln, kommer att  öka som följd av de nya reglerna.

Enligt regeringens nya politik, som trädde i kraft den 1:a november, måste migranter ha en lön på 80 procent av den svenska medianlönen—för närvarande motsvarande 27 360 kronor—för att få stanna i landet. Tidigare låg lönekravet på 13 000 kronor. Dock är det endast omkring 15 000 arbetskraftsinvandrare i Sverige som berörs av de nya reglerna, något som Nyhetsbyrån tidigare rapporterat om.

“Klara” jobbar enligt uppgift i servicenäringen. Tidigare har det konstaterats att sådana yrken, i synnerhet i restaurangbranschen och städbranschen, är de som kommer att påverkas mest av de nya reglerna.

Två andra personer, ett par från Bangladesh, säger till SvD att de tidigare varit målsägare i ett fall av människoexploatering, där deras arbetsgivare, en restaurangägare, inte betalat dem för utfört arbete. Även arbetsgivaren kom från Bangladesh.

Trots att paret bott i Sverige i tre år kan de inte tala svenska tillräckligt bra för att lämna den exploaterade servicebranschen. Just nu jobbar kvinnan i paret som städare. De klagar över att de snart kan komma att utvisas tillbaka till Bangladesh, då deras lön är för låg för de nya kraven.

Senaste från Nyhetsbyrån