Gå till innehåll

Höjt inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare – 15 000 berörs

Foto: Getty Images

Det höjda inkomstkravet för migranter som kommer till Sverige för arbete träder i kraft 1 november, och har presenterats av Tidöregeringen som ett led i det så kallade paradigmskiftet på migrationsområdet. Nu rapporterar SVT att det endast är 15 000 invandrare som berörs av de nya reglerna.

Inkomstkravet för personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på arbetsgrunder höjs med start nästa månad till 27 360 kronor, vilket motsvarar 80 procent av medianlönen i landet. Det innebär att 15 000 utomeuropeiska migranter med arbetstillstånd i Sverige kommer behöva söka nytt jobb innan de får förnya sina tillstånd.

Enligt Migrationsverkets statistik som SVT beställt så är bärplockare den största yrkesgruppen som påverkas av den nya lagen, där 3 559 personer berörs. Bärplockarbranschen domineras av säsongsarbetare, som alltså inte kommer kunna jobba i Sverige nästa år.

Restaurang och städ är två andra branscher som kommer drabbas av de nya reglerna, där sammanlagt knappt 4 000 personer kommer behöva söka nytt arbete, eller förlora sina uppehållstillstånd. I synnerhet städbranschen tror att det kommer bli svårt att rekrytera folk i framtiden.

“Problemet är att det finns en förlegad bild av branschen som har gjort att det ses som lägre status och som gjort att det är svårt att rekrytera”, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert på Bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega, till SVT.

Enligt henne är invandrardominansen i de svårt berörda branscherna egentligen en “sista utväg”.
“Våra företag vill ju i första hand anställa svenska medarbetare. Det är ju ganska krångligt och tidskrävande att anställa någon med arbetstillstånd”, säger Forss Katz till SVT.

Se också: Fortsatt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring i ny satsning från regeringen

Senaste från Nyhetsbyrån