Gå till innehåll

Miljardrullningen till Northvolt: Så mycket har den "gröna" satsningen kostat skattebetalarna

Foto: Getty Images/Northvolt

Det så kallade “gröna” företaget Northvolt har fått uppemot 88 miljarder kronor av svenska skattebetalare sedan 2016, enligt en granskning som Dagens Industri har gjort. Det handlar om alla stöd och kreditgarantier som kommuner, myndigheter, offentligt ägda bolag, och även EU har gett. Om man även räknar icke-svenska aktörer så har det omstridda batteriföretaget fått över 200 miljarder kronor, trots i stort sett utebliven leverans.

En av de mest profilerade förmånsgivarna till Northvolt som inte är en del av svenska staten är Europeiska investeringsbanken, EIB, som senast i januari i år presenterade ett nytt lånepaket på 52 miljarder kronor. Enligt DI ska detta lån dock till större delen garanteras av svenska Riksgälden, och täcks därför av Sveriges statsskuld.

Också Nordiska investeringsbanken, NIB, har gett miljardgarantier till företaget. Här står alla ägarländernas, de nordiska ländernas samt Baltikums, skattebetalare för summan om Northvolt inte kan betala tillbaka sina lån.

”Northvolt vill nog gärna framstå som mestadels privatfinansierat. Det verkar dock vara vinsten och uppsidan som är privat, medan nedsidan är offentlig”, säger Christian Sandström, biträdande professor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, till DI.

Se också: Nationalekonomer: vindkraften "svart hål för skattebetalarna" – kinesisk, olönsam, och miljöfarlig

De svenska AP-fonderna, som förvaltar svenska pensionspengar, och sparbanken AMF har därtill investerat stort i Northvolt genom bland annat aktieköp.

Även Statliga Vattenfall har återkommande pumpat in mer och mer pengar i Northvolt med start 2017, och deltog 2019 i en nyemission på 123 miljoner kronor tillsammans med andra investerare. Skellefteå kraft, som ägs av kommunen där Northvolts huvudsakliga etablering i Sverige ligger, investerade också 100 miljoner kronor i företaget 2018.

Av svenska myndigheter är det Energimyndigheten som sticker ut som en stor patron av den påstått klimatvänliga batteritillverkaren. Till Northvolt direkt har myndigheten gett totalt 460 miljoner kronor i former av lån eller bidrag, medan man till Altris, ett batteriforskningsbolag som Northvolt äger en femtedel av, har gett 120 miljoner kronor i bidrag. Också Vinnova, Verket för innovationssystem, Tillväxtverket, och Naturvårdsverket har gett ekonomiskt stöd till Northvolt genom olika medel, skriver DI.

Samtidigt är dock den svenska statens bidragsrullning relativt blygsam jämfört med flera andra länders stöd till Northvolt. Tyskland och Kanada har bidragit med 10 respektive 40 miljarder kronor för att företaget ska etablera sig i deras länder, påpekar kommunikationschefen Anders Thor till DI. I dessa länder har man även fått byggsubventioner, och i Sydkorea har man säkrat lånegarantier.

Enligt DI levde Northvolt bara upp till fem promille av den utlovade produktionskapaciteten i december förra året.

Se också: Larmet: “Gröna omställningen” gör Norrland paradis för kriminalitet och korruption

Senaste från Nyhetsbyrån