Gå till innehåll
EU

Nästan alla svenska ledamöter röstade emot – men nu betalar Sverige för att EU ska ge barn frukt och lära ut om klimatet

Foto: Getty Images

Europaparlamentet har röstat igenom ett förslag som har som ambition att ge alla EU:s skolbarn skattefinansierad ekologisk mat och utbildning om klimatförändringar. Sverige, som vanligtvis inte nyttjar den här sortens program, måste således finansiera systemet trots att alla svenska ledamöter i parlamentet förutom Miljöpartiets röstade emot förslaget.

EU har sedan tidigare haft ett program för att introducera mjölkprodukter till elever, som däremot varit dåligt utnyttjat på grund av det byråkratiska krånglet. Detta föranleder förslaget att utvidga programmet till frukt och grönsaker, samt öka budgeten, står det i den antagna skrivelsen som godkändes av Europaparlamentet den 9 maj. I skrivelsen framgår det även att produkterna som ska distribueras till skolorna måste vara ekologiska och odlade i Europa. Den tidigare budgeten för programmet har legat på 250 miljoner euro per skolår.

Den EU-kritiska vänstertankesmedjan Nytt Europa kritiserar upplägget, och skriver att programmet trots den omfattande budgeten i praktiken bara skulle resultera i ett kilo äpplen per elev och år. De härleder förslaget till faktumet att europeiskt jordbruk överproducerar till följd av att EU subventionerar det, men att krångliga regler kopplade till unionens reglerade jordbrukspolitik förhindrar dem från att sälja överskottet på ett marknadsmässigt sätt. Istället omdistribueras produkterna med låg effektivitet i hela EU genom program som dessa, menar tankesmedjan.

Förslaget innebär även att skolbarn i EU ska utbildas i en rad olika frågor som rör matproduktion och -konsumtion, däribland klimatförändringar och så kallad “hållbarhet”.

Senaste från Nyhetsbyrån