Gå till innehåll

Personer som inte kan utvisas ska flyttas till anläggningar – Utanför EU

Foto: Pelle Nilsson

Så kallade återvändandecenter för personer som inte kan utvisas ur Sverige, som ligger utanför själva EU. Det är något som migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) meddelar att hon tittar på, i samverkan med ministrar för de andra nordiska länderna, rapporterar Dagens Nyheter.

Många migranter som blir tvingade av myndigheterna att lämna Sverige får sina utvisningar inställda på grund av så kallade verkställighetshinder. Då får de automatiskt förnyat uppehållstillstånd i landet, skriver DN. Nu vill Tidöregeringen ta ännu ett krafttag för att utvisade personer faktiskt lämnar landet, även om de inte kan återbördas till sitt ursprungsland.

Stenergard arbetar nära sina kollegor i de andra nordiska länderna för att kunna bilda gemensam front i EU i frågan om förvarsanläggningar i tredje land. Nästa vecka ska det hållas ett möte där frågan kommer upp.

“Det är fler länder än bara de nordiska som är intresserade av att utforska sådana innovativa lösningar inom ramen för dagens regelverk”, säger migrationsministern till DN.

Hon menar att Sverige ska hitta ett sätt att förverkliga återvändandecentren utan att bryta mot diverse internationella så kallade konventioner och åtaganden som politikerna bundit landet till. Till exempel ska man arbeta tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det finns hittills inga konkreta förslag på länder som kan fungera som anläggningar för Sveriges och EU:s svårutvisade migranter, mer än att de ska ligga utanför EU.

Danmark har sedan tidigare förknippats med en invandringspolitik där man låter asylsökare till landet uppehålla sig i det afrikanska landet Rwanda. Även Storbritannien prövade den så kallade Rwanda-lösningen, dock med enda resultat att man fick ett bakslag i en internationell domstol. Landet har sedan dess varit oförmöget att skicka migranter utomlands under liknande former.

Migrationsverket öppnade förra veckan så kallade återvändandecenter på fem olika platser inrikes, som dock i praktiken bara är glorifierade härbärgen för migranter.

Senaste från Nyhetsbyrån