Gå till innehåll

Migrationsverket öppnar “återvändandecenter” – Utan tvång

Foto: Getty Images

Fem boendeanläggningar för personer som väntar på utvisning från Sverige har öppnats i landet, meddelar Migrationsverket i ett pressmeddelande. Enligt myndighetens beskrivning är det dock helt frivilligt för utvisningsdömda personer att bo på dem, och etableringarna innebär inga nya tvångsmedel.

Det är totalt 650 boendeplatser i Burlöv, Malmö, Göteborg, Stockholm, och Enköping som har slagit upp portarna, efter ett uppdrag från regeringen att upprätta så kallade återvändandecenter.

“Migrationsverkets återvändandecenter är inte enbart ett boende utan en verksamhet där personerna ska ges råd, vägledning och praktiskt stöd för att återvända i större utsträckning än vad som görs idag”, säger Filippa Nordfeldt, kanslichef inom Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Att som utvisningsdömd migrant hamna på ett av de nya centren verkar dock vara helt frivilligt. Enligt Migrationsverket “erbjuds” plats på boendet till alla utvisningsdömda, men det finns möjlighet att tacka nej. Om en utvisningsdömd har ett eget boende finns det ingen skyldighet att flytta till centret alls.

“Den som erbjuds plats på återvändandecenter är inte enligt lag frihetsberövad och kommer i praktiken att ha samma rörelsefrihet som på ett ankomstboende”, skriver Migrationsverket i ett förtydligande svar till Nyhetsbyrån. 

Ambitionen är således inte heller att kapaciteten på återvändarcentren med 650 platser ska möta antalet människor som ska avvisas från landet, men Migrationsverket skriver att de “ser över kapaciteten kontinuerligt och kommer att utöka den vid behov”.

Av de 26 000 personer som fått utvisningsbesked i Sverige men ändå är kvar i landet beräknas 8 000 vara utom myndigheternas räckhåll, och befinna sig “under jorden”, rapporterar TT.

Senaste från Nyhetsbyrån