Gå till innehåll

Brittisk domstol: Olagligt skicka asylsökande till Rwanda – Risk att Rwanda skickar hem dem igen

Storbritannien är en destination för tusentals båtmigranter årligen. Personerna på bilden är dock båtmigranter i Grekland. Foto: Getty Images

Den engelska hovrätten har beslutat att döma till fördel för de asylsökande som överklagade att de skulle förflyttas till Rwanda av den brittiska regeringen, som var ett led i statens försök att stävja asylflödet in i landet. Domstolen betraktar situationen i Rwanda som osäker för personer med riktiga asylskäl, då de riskerar att utvisas från Rwanda till sina ursprungsländer, där de kan möta förtryck, bestraffning, eller tortyr.

"Att skicka någon till Rwanda skulle utgöra ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen", vilket alltså är ett brott mot mänskliga rättigheter, meddelar domstolen idag i en livesändning. I avtalet med brittiska staten där Rwanda skulle ta emot de asylmigranter som sökte sig till Storbritannien var ett villkor att landet inte skulle utvisa så kallade legitima asylsökare, men detta bedömer nu domstolen att Rwanda inte lever upp till. Således utgör det en risk för personer som påstås ha lämnat sitt ursprungsland att de slutligen utvisas tillbaka till förföljelse.

Däremot bedömer domstolen inte att det är olagligt i sig för Storbritannien att skicka asylsökare till ett tredje land om det finns ett avtal som möjliggör det. En grund till överklagan från de drabbade asylmigranterna var att det enligt EU-lag inte är tillåtet att skicka asylsökande till länder de saknar koppling till, men detta är enligt den engelska hovrätten inte längre aktuellt, sedan Storbritannien trädde ut ur EU med effekt 2020.

I Sverige framhåller man ibland möjligheten att skicka asylsökande till tredje länder som en lösning på migrationstrycket, och exemplifierar med Storbritanniens nu olagliga Rwanda-policy och med Danmark.

Se också: Brittiskt återvandringsbidrag tveksam effekt – kriminella albaner åker tillbaka illegalt igen

Senaste från Nyhetsbyrån