Gå till innehåll

Skarp kritik från SD mot EU:s skogsplaner

EU:s “Nature restoration law”, som innebär att stora delar av landskapet i Europa måste återställas till sitt naturliga tillstånd, röstades igenom i Europaparlamentet på onsdagen. Flera högerpartier ville avslå förslaget i sin helhet, men misslyckades. Sedan lyckades vänsterpartierna i parlamentet få igenom ett antal förändringar i en efterföljande omröstning, skriver TT. Läs Nyhetsbyråns tidigare reportage om omröstningen här.

Nyhetsbyrån tog kontakt med Johan Nissinen, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna om dagens omröstning.

Vad innebär dagens beslut?

Det innebär att EU-parlamentet godkänner kommissionens förslag. Ett mycket skadligt förslag som syftar till att återställa runt 20% av ekosystem till en förmodern situation. För Sveriges del innebär det att cirka 16% av svensk jord- och skogsbruksmark inte längre kommer att få brukas. Det kommer bland annat leda till dyrare matpriser då den inhemska matproduktionen minskas. Uppskattas också kosta svenska skattebetalare upp till 350 miljarder i kompensation till skogs- och jordbruksägare som förlorar sin mark.

Vad är den stora skillnaden mellan detta förslag som röstades igenom idag och det förra?

De ändringar som gick igenom gjorde förslaget lite, lite svagare. Men det är ändå en extrem position och ingen väsentligt förbättring.

Vilka blir konsekvenserna för Sverige nu?

Svenska skogs- och jordbruksägare riskerar att få sin mark beslagtagen och svenska skattebetalare står inför en extremt dyr nota. Man vill att jordbruket både har lägre skördar per hektar och färre hektar för odling - samtidigt! Detta leder till lägre livsmedelsproduktion inte bara i Sverige utan i hela Europa, vilket driver upp livsmedelspriserna ännu mer och ökar importen av livsmedel från länder med lägre miljöstandarder. Svenska jordbrukare kommer ha mindre mark att bruka, parallellt med en rigorös begränsning av jordbrukseffektivisering.

Varför är det så viktigt för liberala partier att styra över svensk skog?

Det är märkligt. I klimatets och naturens namn tycks allt vara okej, då får EU komma med vilka galenskaper som helst. Det ska dock påpekas att det är sannolikt att den gruppen som Moderaterna och KD tillhör (EPP) inte hade visat ett sådant stort motstånd mot detta om det var i början av mandatperioden. Under första halvan av den här mandatperioden var de positiva till de flesta av EU:s klimatlagar, medan vi nu har sett en viss tillnyktring under den andra halvan av mandatperioden. Kan det bero på att nästa EU-val närmar sig och att partierna där vet att många väljare inte gillar dyra, överstatliga EU-förbud och regleringar?

Senaste från Nyhetsbyrån