Gå till innehåll
EU

Naturåterställningslag röstas igenom i Europaparlamentet – Stora konsekvenser för Sverige

Hälsning till parlamentsledamöter från klimataktivister t.h. Foto: Getty Images/Privat

EU:s “Nature restoration law”, som innebär att stora delar av landskapet i Europa måste återställas till sitt naturliga tillstånd, röstades igenom i Europaparlamentet på onsdagen. Flera högerpartier ville avslå förslaget i sin helhet, men misslyckades. Sedan lyckades vänsterpartierna i parlamentet få igenom ett antal förändringar i en efterföljande omröstning, skriver TT.

“Nature restoration law” kan komma att kosta Sverige upp till 350 miljarder kronor, enligt Lantbrukarnas riksförbund, som är kritiska till förslaget. Sverige är ett av länderna som drabbas värst i EU, eftersom den nya lagen reglerar naturbeståndet till nivåer som är ohållbara för att Sverige ska kunna bedriva skogsbruk, eller ens jordbruk, när mindre land får tas i anspråk för åkermark. 20 procent av EU:s landyta ska bevaras i sitt naturliga skick, vilket innebär att till exempel skogar och våtmarker måste återställas.

När förslaget skulle avslås i parlamentet förlorade avslagsyrkandet med 312 röster mot 324, och tolv nedlagda röster. Vid omröstningen om antagandet förlorade motståndarna till lagen därefter med 300 röster mot 336, och 13 nedlagda röster.

Resultatet i parlamentet kommer efter att den splittrade liberala parlamentsgruppen Renew Europe, där bland annat svenska Liberalerna ingår, kraftsamlade en majoritet för att undvika nederlag för förslaget, som alltså länge såg ut att inte gå igenom. Ledamoten Karin Karlsbro (L) tog åt sig äran för att ha räddat Nature restoration law från papperskorgen i en kritisk omröstning i Europaparlamentets miljöutskott, där omröstningen slutade 44 röster för att avslå, med 44 mot.

Regeringen kritisk
Martin Kinnunen (SD) uppgav tidigare för Riks att Tidöpartierna har en gemensam kritisk linje till förslaget, men att Liberalerna i Europaparlamentet trots det driver en egen linje. Regeringens kritiska linje kan däremot påverka hur Sverige förhåller sig när förslaget dyker upp för förhandling i ministerrådet, vilket är nästa steg i processen.

Inför förhandlingarna i ministerrådet har motståndarna till den nya lagen redan formulerat krav på att lagen ska vägas mot samhälleliga intressen för matsäkerhet och infrastruktur, rapporterar parlamentet, samt att den inte ska innebära att det tillkommer nya skyddade naturområden.

Klimataktivister bråkade med bönder
Dagen innan omröstningen hade aktivister hängt uppmaningar att stödja förslaget på parlamentsledamöters kontorsdörrar, signerat av flera naturorganisationer, inklusive svenska Naturskyddsföreningen, uppger en källa till Nyhetsbyrån. Klimataktivister, däribland Greta Thunberg, var också i Strasbourg på tisdagen för att demonstrera till fördel för naturåterställningslagen, där de hamnade i luven på demonstranter mot förslaget som företrädde lantbrukare.

Senaste från Nyhetsbyrån