Gå till innehåll
EU

Sågat EU-förslag om skogsbruk räddades av L – Kostar Sverige 350 miljarder

Foto: Getty Images

Ett förslag om att 20 procent av EU:s skogsbestånd ska återställas och skyddas, vilket slår hårt mot skogs- och jordbruket särskilt i Sverige, räddades med en rösts marginal i Europaparlamentets miljöutskott i mitten av juni. Nu vill den liberala parlamentsgruppen Renew Europe (RE), där bland annat svenska Liberalerna ingår, kraftsamla för att få igenom förslaget i parlamentet, skriver Politico.

Den ledande RE-politikern Stéphane Séjourné säger till tidningen att hans parlamentsgrupp varit splittrad om det så kallade “Nature restoration law”, vilket ledde till att förslaget nästan föll i utskottsomröstningen, med 44 röster för och 44 röster mot att avslå förslaget i sin helhet. Svenska ledamoten Karin Karlsbro (L), som ingår i RE, tar på sig äran i ett inlägg på sociala medier för att ha räddat förslaget.

Nu håller Renew Europe på att ta fram ett kompromissförslag för att ena sin parlamentsgrupp, vilket skulle ge den kontroversiella skogsbrukslagen en möjlig majoritet vid en omröstning i parlamentet, som väntas äga rum i mitten av juli. Ifall EU-kommissionens ursprungliga förslag faller i den omröstningen, kommer RE:s kompromiss att röstas om, och det är nu detta som liberaler sätter sitt hopp till.

De vänsterorienterade parlamentsgrupperna väntas inte utgöra något motstånd till någon av förslagen, medan European People’s Party (EPP), där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, var bland de som i utskottet röstade för att avslå förslaget.

Väntas kosta Sverige 350 miljarder
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, skriver i ett pressmeddelande att om förslaget vinner laga kraft kommer Sverige behöva återskapa 2,5 miljoner hektar skog, och ytterligare en miljon hektar kommer behöva skyddas från bruk. Statlig ersättning som ska gå ut till skogsägare som kompensation för deras förluster väntas gå uppemot 350 miljarder skattekronor. LRF kritiserar också hur förslaget slår mot matförsörjningen i landet, när mindre land kan avsättas för åker- och betesmark, och istället måste bli skyddsreservat.

SD: “Stalinistiskt”
Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen uppger för Riks att EU:s återställning och skydd av skog står i strid med annan EU-lagstiftning, och menar att ingen konsekvensanalys har gjorts för förslaget.
– EU har till exempel en avskogsförordning, och den gör så att man till exempel inte ska få köpa produkter från lantbruksdjur som betar på avverkad skogsmark. Samtidigt får vi ju nu en restaureringslagstiftning som motverkar det syftet, säger Kinnunen till kanalen, och kallar förslaget “stalinistiskt” i hur det dikterar samma villkor över hela EU.

Kinnunen uppger också att man inom Tidösamarbetet har en gemensam hållning, även med Liberalerna, om hur man ska förhålla sig till EU:s skogsåterställning, men att Liberalerna i Europaparlamentet avviker från regeringens linje.

Senaste från Nyhetsbyrån