Gå till innehåll

Aftonbladet: Kulturklassa Stockholms moské

Noor Karim. Foto: Aftonbladet/Getty Images

Stockholms moské på Södermalm i Stockholm bör kulturklassas för att skydda den från skada vid militära anfall, anser Aftonbladets ledarskribent Noor Karim. "Kanske borde inte bara kyrkor vara en del av kulturarvet, vad sägs om att inkludera Stockholms Moské", föreslår hon.

"Varje föremål och dokument vi sparar är pusselbitar. Pusselbitarna bygger en berättelse om vilka vi varit och vilka vi är. Om en pusselbit försvinner eller exkluderas så har vi inte hela bilden. Då förvrängs berättelsen", skriver Noor Karim i artikeln, och menar att även muslimsk kultur måste få ingå i det svenska kulturarvet, eftersom de numera utgör tio procent av landets befolkning.

"I händelse av att ett krig kommer till Sverige borde Stockholms moské skyddas. För att kommande generationer ska veta att även i Sverige fanns det en levande muslimsk kultur som var en del av det gemensamma", anser hon, och kritiserar Sverigedemokraterna för att exkludera muslimer ur det svenska "vi:et".

Stockholms moské kopplad till radikala islamiska organisationer
Stockholms moské drivs av Islamiska Förbundet i Sverige, som ingår i den internationella organisationen Muslimska brödraskapet, som anses vara paraplyorganisation för våldsbejakande islamisk extremism, enligt forskaren Samuel Egyptson.

Bland annat har moskén varit värd för internationella så kallade fatwaråd, där det förespråkas sharialagar för muslimer i Västvärlden. Moskéns huvudimamer har återkommande haft kopplingar till andra organisationer som står Muslimska brödraskapet nära, och har bland annat manat till väpnad jihad mot diverse regimer i arabvärlden som inte anses islamiska nog.

Senaste från Nyhetsbyrån