Gå till innehåll

Bensin- och dieselfordon förbjuds i Stockholms innerstad – År 2025

Foto: Getty Images

Stockholms innerstad bli en så kallad miljözon klass 3 med start 31:a december 2024, för att förbättra luftkvalitén och bullernivån. Det innebär att inga bensin- eller dieseldrivna fordon får köra i området, rapporterar SVT. Samtidigt är oppositionen kritisk, och Sverigedemokraterna menar att Stockholms stad inte borde införa nya miljözoner när man inte kan försäkra att de som finns efterlevs.

Området som innefattas av den nya miljöklassen ligger innanför Kungsgatan, Sveavägen, Hamngatan, och Birger Jarls gata. Totalt är det 20 kvarter i norra Stockholm som berörs. Under första halvan av 2025 ska förbudsområdet utökas i ytterligare en etapp, vilket dock inte beslutats om än.

Enligt SVT är det första gången som miljöklass 3 införs i en svensk stad. Miljöpartiet, som ingår i huvudstadens styre, menar att “Målet är att skapa en bättre luft- och ljudmiljö för de som vistas här”. 

– Vi vill också att det här ska bidra till innovation och utveckling, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) till SVT.

Tanken är att endast elbilar, utsläppssnåla biogasfordon, och laddhybridlastbilar ska få köra i området. Däremot undantas utryckningsfordon, färdtjänst, och personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade från reglerna.

SD: Leder till ökade köer
Sverigedemokraterna i Stockholm är kritiska till beslutet. Enligt partiets gruppledare i kommunen Gabriel Kroon (SD) kommer det att leda till mer köande i andra delar av staden, och inte minst sätta ekonomisk press på företag och privatpersoner som inte kan undvara bensin- och dieseldriven transport.

– Det är ju ett strategiskt område för påfart på motorled, mot norr och söder. Och det här blir ett stort problem, framför allt och man ska ut eller in till stan. Och det kommer i sin tur förmodligen leda till ökade köer på andra gator, eftersom folk måste runt, säger Kroon till Nyhetsbyrån.

Han menar också att luftkvalitén inte förbättras på det stora hela i Stockholm bara för att ett visst område blir trafikfritt. Ett stort problem är nämligen att miljökraven inte efterlevs.

– Vi har ju något som heter miljöklass 1, som gäller för tunga lastbilar. Det är alltså den lägsta klassen, och inte ens den uppfylls helt och hållet idag. Ungefär var tionde lastbil i Stockholm fuskar och har högre partikelutsläpp än tillåtet, säger Kroon.

Han varnar även för att problemen kan komma att bli ännu större när flera etapper av förbudet rullas ut, och fler delar av staden innefattas.

Även SVT ställer frågan till Miljöpartiet om miljöklass 3 verkligen kan efterlevas i praktiken, eller om det blir en “tandlös lag”.
– Den som kan bötfälla den som kör inne i en zon är polisen, och jag har full respekt för att de har väldigt mycket på sitt bord. Samtidigt är det här ett sätt att skapa gemensamma regler för det här området, och det är det enda sättet att uppnå de luftkrav som vi har idag, svarar Lars Strömgren (MP).

Senaste från Nyhetsbyrån