Gå till innehåll

En tredjedel av Tidöavtalets punkter har påbörjats

Riksdagsbyggnaden. Foto: Getty Images

Åtta månader efter att Tidöpartierna vunnit valet konstaterar Dagens Nyheter i en granskning att endast en tredjedel av de ambitiösa förslagen inom brottsbekämpning och migration har börjat arbetas med – vilket betyder att det har påbörjats utredningar om dem.
“Än så länge är det förbluffande lite som man har lyckats åstadkomma”, säger en statsvetare.

“Å andra sidan har man bara varit på plats i åtta månader, och det är ganska ont om tid. Det kanske starkaste avtrycket hittills är att SD blivit legitimt i svensk politik genom sitt samarbete med de tre regeringspartierna”, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap.

DN har kommit fram till att Tidöavtalet omfattar ungefär 200 enskilda punkter, och över 30 av dem handlar om kriminalitet, och knappt 30 handlar om migration. Av de brott- och straffinriktade Tidöåtgärderna är det hälften av dem som kommit till utredningsstadiet, men av de migrationsrelaterade åtgärderna är det endast tio stycken. Bland de ännu outredda migrationspunkterna finns återvandringen, utvisning på grund av bristande vandel, samt skärpta krav för medborgarskap.

Även när sakfrågor har börjat utredas, så tar det ibland flera år för dem att presenteras som propositioner i riksdagen. Först när tiden på riksdagens och de olika utskottens bord är över så blir punkterna verklighet.

Ulf Kristersson: “Det måste gå fortare”
DN konstaterar att särskilt migrationen är viktig för inte minst Sverigedemokraterna, för att de ska behålla väljarstödet när mandatperioden är slut. Även statsminister Ulf Kristersson (M) uppger att han önskar att det kunde gå snabbare.
“Samhällsproblemen är för stora och för snabba just nu. Så vi behöver speeda upp själva processen. Det går inte att utreda saker i flera år för att sen jobba i några år med dem. Det måste gå fortare helt enkelt”, säger han till DN.
“Det måste gå att göra saker på ett antal månader. Noggrant, omsorgsfullt, men snabbt. För att det är bråttom helt enkelt”, fortsätter han, men bedyrar att trögheten i det svenska politiska systemet är ett nödvändigt ont för att se till att all politik som bedrivs följer grundlagen.

Se också: Rekordmånga ansökningar om medborgarskap efter Tidöavtalet

Senaste från Nyhetsbyrån