Gå till innehåll

FHM struntar i regeringen – fortsätter påstå snusning lika farligt som rökning

Foto: Getty Images

Riksdagen beslutade i juni 2021 att den dåvarande regeringens strategi för tobaksprodukter måste erkänna att snus har en skadereducerande effekt på sina användare, jämfört med tobaksrökning. Folkhälsomyndigheten fick därefter i uppdrag av regeringen att ta fram nya rekommendationer för tobaksprodukter, men FHM:s rapport, som presenterades i slutet av juni, påstår bara att forskning på jämförelser mellan rökning och snusning saknas.

FHM skriver i rapporten att forskning om de relativa hälsoriskerna mellan snus och cigaretter inte håller “acceptabel kvalitet”, eller har för “låg publikationstakt” för att det ska kunna tjäna som ett underlag för att uppdatera de statliga rekommendationerna om olika tobaksprodukter. Myndighetens fortsatta linje kommer därför vara att snus är att betrakta som lika hälsoskadligt som cigaretter.

Snusarnas riksförbund är bland de som kritiserar myndighetens agerande. Samuel Lundell, ordförande för förbundet, och som vill vara en röst för landets alla snusare, säger i ett skriftligt svar till Nyhetsbyrån:
“Folkhälsomyndigheten har misslyckats grovt med sitt uppdrag. Gör om och gör rätt! Snusarna förtjänar korrekt information om produkternas skadlighet och detta förvägras dem av myndigheterna."

Väl belagt vetenskapligt att snus är mindre skadligt än rökning
Bland annat Rachel Murkett med flera visar i ”Nicotine products relative risk assessment: an updated systematic review and meta-analysis” från 2020 att det är 400 till 450 gånger farligare att röka än att snusa. Detta är den mest omfattande riskbedömningen av nikotin- och tobaksprodukter som gjorts och bygger på runt 4 000 vetenskapliga publikationer.

Även The Lancets studie “Global burden of disease due to smokeless tobacco consumption in adults: an updated analysis of data from 127 countries” från 2016 som slår fast att det inte finns något samband mellan snus och cancer.

Flera länder utgår i sin tobakspolitik från att produkterna har olika skadeverkningar. Bland annat Storbritannien som uppmuntrar rökare som inte vill sluta att övergå till e-cigaretter. Något som även Nya Zeeland gör i sin strategi att fasa ut cigaretterna.

SD: Snuset bör erkännas som skadereducerande
Sverigedemokraterna uppger i ett skriftligt svar till Nyhetsbyrån att partiet verkar för att den så kallade ANDTS (alkohol, narkotika, tobak, och spel)-strategin i större utsträckning behöver beakta att snuset har en skadereducerande verkan för tobakskonsumenter, genom att till exempel rekommendera det som en metod att trappa ner skadligt nikotinbruk. Detta är en linje som partiet länge drivit.

Sverigedemokraterna svarar att det är upp till regeringen att bedöma hur FHM har skött uppdraget, men bedyrar att även om Tidöavtalet inte täcker ANDTS-frågan, så arbetar samtliga av Tidöpartierna med frågan i samma riktning.

Senaste från Nyhetsbyrån