Gå till innehåll

Försvaret tar strid mot 300 meter höga vindkraftverk – Försvårar militär verksamhet

Foto: Getty Images/Björn Forenius

Försvarsmakten protesterar mot “Europas största vindkraftspark”, som ligger några mil väster om Piteå. 2020 godkände militären bygget av 300 meter vindturbiner, men nu menar man att säkerhetsläget har förändrats, och att kraftverken påverkar bland annat signalspaning och försvarets telenät. Detta rapporterar SVT.

Vindkraftparken ligger i Markbygden, och består hittills av drygt 500 vindsnurror, varav de största är 200 meter höga. Totalt planerar företaget Statkraft att uppföra 1 101 kraftverk, och med de nya turbinerna siktar man på höjd på upp till 300 meter. Dessa ska byggas i området Hästliden, som ligger cirka fem mil från Piteå.

Enligt Mark- och miljödomstolen finns inga lagliga hinder för de massiva vindkraftverken ur miljöhänsyn. Därför kommer tvisten mellan Försvarsmakten och Statkraft nu att hamna hos regeringen, som får avgöra om den så kallade gröna omställningen eller Sveriges försvarsförmåga väger tyngst.

I februari gick företaget Svea Vind Offshore vidare med planer på 120 stycken 350 meter höga vindkraftverk i havet utanför Piteå, trots att Försvarsmakten yttrat sig negativt om vad den så kallade gröna satsningen skulle innebära för de militära förmågorna, rapporterade Dagens Nyheter då.

Se också: Nationalekonomer: vindkraften "svart hål för skattebetalarna" – kinesisk, olönsam, och miljöfarlig

Senaste från Nyhetsbyrån