Gå till innehåll

Högerväljare missnöjda med brottsbekämpningen – SD-väljare vill se utvisningar

Foto: Getty Images

Mindre än hälften av Tidöpartiernas väljare är nöjda med regeringens bekämpning av de kriminella gängen, visar en mätning av Svenska Dagbladet/Novus. Sverigedemokraterna är mest missnöjda, och skiljer sig dessutom avsevärt från moderata väljare både i vad gängkriminaliteten beror på, och hur man löser den.

Knappt hälften av M-väljare anser att gängkriminaliteten beror på invandringen, medan 81 procent av SD-väljare gör det. När personerna i undersökningen får frågan vad som är den bästa lösningen på gängbrottsligheten, svarar hälften av SD-väljarna utvisningar, medan bara 18 procent av M-väljare gör det. Den vanligaste lösningen på gängfrågan M-väljare har är istället “mer samarbete mellan skolan och andra myndigheter”, som 28 procent av dem svarade.

“Det här är kärnan i konflikten mellan regeringen och stödpartiet SD. Kopplingen mellan brottslighet, samhällsproblem och invandringen har varit en förenande kraft bland Sverigedemokraternas väljare”, säger NovuschefenTorbjörn Sjöström till SvD.

M- och SD-väljare är dock förenade i ett fall, och det är i frågan om hårdare straff. Endast en femtedel av M- såväl som SD-väljare anser att “hårdare straff” är det bästa sättet att lösa gängkriminaliteten, detta samtidigt som straffskärpningar är den vanligaste frågan för politiska partier att marknadsföra när det kommer till brottsligheten.

Bland S-väljare är det 19 procent som gör kopplingen mellan gängkriminalitet och invandring, och en större andel, 39 procent, väljer istället att skylla på “ekonomiska klyftor”. Den vanligaste lösningen om man frågar S-väljare är dock “mer samarbete mellan skolan och andra myndigheter”, som 47 procent angav som sitt svar.

Totalt genom hela väljarkåren är fler utvisningar en populärare brottsbekämpningsmetod än hårdare straff, men de kommer långt efter “mer samarbete mellan skolan och andra myndigheter”, som 27 procent angav som den mest effektiva åtgärden.

Se också: Varannan svensk: SD är ett rasistiskt parti

Se också: En tredjedel av Tidöavtalets punkter har påbörjats

Senaste från Nyhetsbyrån