Gå till innehåll

Krav på folkomröstning om Nato nedröstat – SD bakom medlemskapet

Foto: Pelle Nilsson

Två motioner kritiska till Sveriges ansökan om Nato-medlemskap avslogs på Sverigedemokraternas landsdagar. Samtidigt införs en skrivning om Sveriges behov av Nato i partiets principprogram.

Motionerna handlade dels om att partiet skulle kräva en folkomröstning om Nato, och dels att partiet skulle anta en tydlig princip om att alla anslutningar till “överstatliga” organisationer ska legitimeras med folkomröstningar.

Partistyrelsens försvar för sin Nato-positiva hållning är att partiet redan 2020 antog en så kallad Nato-option, där en anslutning till den USA-ledda alliansen skulle kunna ske snabbt vid upplevt hotbild. Man menar att en folkomröstning i frågan är för opraktisk för att vara förenlig med detta.

I partiets nya principprogram står det att Sverige genom “försvarsallianser såsom Nato stärker vår säkerhet och värnar Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska intressen”.

Opinionsläget kring Natomedlemskapet har sedan våren 2022 legat på över 60 procents stöd, men har enligt en mätning från Verian/TV4 på senaste tiden sjunkit, samtidigt som antalet  osäkra har ökat.

Motion om Israel avslogs
En motion om att föra in Sverigedemokraternas stöd för Israel i principprogrammet avslogs emellertid, med motiveringen att specifika, och framförallt främmande, länder inte ska vara del av partiets principiella underlag.

Israeliska partier och myndigheter har tidigare tagit direkt avstånd från Sverigedemokraterna med hänvisning till vad man menar är partiets nazistiska historia.

– Det här är ett land som kallat vårt land en massa saker. Och därmed blir det hål i huvudet att föra in det här landet i vårt principprogram, sa Botkyrkapolitikern Robert Stenkvist i talarstolen.

Senaste från Nyhetsbyrån