Gå till innehåll

Kriminalvårdens GD vill fängsla färre

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Foto: TV4, Getty Images

Generaldirektören för Kriminalvården Martin Holmgren vill att fler brottslingar ska förpassas till fotboja istället för att fängslas, och att fler kriminella med så kallad låg risk för återfall ska få sina fängelsevistelser förkortade. Detta skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.

“Det råder i dag mycket svår platsbrist i häkten och anstalter, med en beläggning runt 120 procent och betydande påverkan på vår förmåga att upprätthålla säkerhet och ett återfallsförebyggande verksamhetsinnehåll”, skriver generaldirektören, och säger att den nuvarande utvidgningstakten av nya fängelseplatser inte räcker för att täcka dagens behov. Explosionen i brottslighet har inneburit att den genomsnittliga häktningstiden också vuxit från 69 dagar 2020 till 87 dagar idag, vilket gör platsbrist till en brådskande fråga, skriver Holmgren.

Därför anser han att straffavtjänande utanför fängelserna bör bli vanligare, och föreslår att fotboja ska bli ett alternativ till fängelsestraff på upp till ett år, istället för sex månader som det med dagens lagstiftning. Hemarrest och så kallad områdesarrest är också lämpliga alternativ till häktning, anser Martin Holmgren.

Utan att minska belastningen på Sveriges fängelser och häkten kommer Tidöavtalets reformer för att bekämpa brottsligheten inte att fungera, påstår generaldirektören. Han menar även att fängelserna kommer bli billigare i drift när fler brottslingar får avtjäna sitt straff i samhället.

Fick förlängt förtroende av Tidöregeringen
Martin Holmgren tillsattes som generaldirektör för Kriminalvården av den socialdemokratiska regeringen 2020, och fick förlängt förtroende av nuvarande regeringen så sent som i slutet av mars i år. Han kommer fortsätta inneha sitt uppdrag ända fram till 2026. Däremot planerar regeringen att i närtid tillsätta en så kallad överdirektör för att möta myndighetens “utmaningar”, och “stärka och utveckla verksamheten”.

Kriminalvården har kritiserats mycket på senare tid för ett stort antal rymningar som skett under dess övervakning, både från anläggningar, men också i samband med att brottslingar tagits utanför anläggningarna för läkarbesök.

Martin Holmgrens skattebetalade årslön ligger för närvarande på 147 500 kronor.

Senaste från Nyhetsbyrån