Gå till innehåll

Majoritet anser Kinas utsläpp viktigare än Sveriges

Genrebild. Foto: Getty Images

72 procent tycker att Kinas utsläpp är en viktigare fråga än Sveriges utsläpp, när det kommer till att bekämpa klimatförändringar, enligt en mätning från Svenska Dagbladet/Novus. Bland högerväljare är det 91 procent som anser att Kina har ett större ansvar än Sverige, men även bland vänsterväljare finns en majoritet, 57 procent, som menar att Sverige inte är den största så kallade klimatboven.

Trots att en majoritet pekar ut Kina som det land som måste göra mest för att minska sina utsläpp, så anser fortfarande 72 procent av personer i Sverige att svenska regeringens klimatpolitik är viktig och påverkar den globala så kallade klimatfrågan. Den enda gruppen där en majoritet inte ansåg att svensk klimatpolitik är viktig var sverigedemokratiska väljare, där endast 43 procent höll med i påståendet.

“Det finns inte oväntat en partipolitisk skillnad. SD är mer övertygade om att det här är en global fråga som måste lösas i de länder som är störst bovar. Väljarnas svar ligger i linje med SD:s politik kring klimatfrågan helt enkelt”, säger Novuschefen Torbjörn Sjöström till SvD.

M och SD delade om EU:s klimatansvar
Sverigedemokraterna sticker även ut när undersökningen ställde frågan om huruvida EU:s klimatpolitik var viktig eller inte. Endast 45 procent av partiets sympatisörer ansåg att EU har ett ansvar när det kommer till att bekämpa klimatförändringar, vilket kan jämföras med samarbetspartiets väljares inställning: hela 80 procent av moderata väljare tycker att EU:s klimatpolitik är viktig.

“Där tror jag att problemet är att vi egentligen inte vet vad EU gör. Framförallt kanske det finns ett SD-perspektiv som är mer EU-skeptiskt än de andra partiernas sympatisörer. Enligt dem är EU mer en negativ regulatorisk globaliseringsmaskin”, tror Sjöström.

Senaste från Nyhetsbyrån