Gå till innehåll

Mätning: Svenskar splittrade om sagoläsande drag queens och normkritisk lucia

Foto: Getty Images

Enligt en undersökning utförd av Infostat är det knappt under hälften av svenskar som anser att rollen som lucia vid luciafiranden endast ska kunna utföras av en flicka. I frågan om drag queens som läser sagor för barn på bibliotek är det däremot endast en av fyra som motsätter sig. Hos Tidöpartiernas väljare är motståndet mot båda av de så kallade normkritiska tilltagen betydligt högre än hos vänsterpartiernas väljare.

41 procent av M-, KD-, L- och SD-väljare “tar avstånd” från sagoläsande drag queens på bibliotek, medan siffran i landet i allmänhet ligger på 26 procent. En majoritet, 52 procent, av S-, V-, MP-, och C-väljare är däremot positiva till fenomenet, som varit en het diskussionsfråga inom det så kallade kulturkriget, som Infostat beskriver det i sin undersökning. Samtidigt anser 35 procent att frågan är oviktig, eller att de inte vet var de står.

När det gäller frågan om offentliga luciafiranden anser en knapp majoritet av folket, 45 procent, att de ska vara “traditionella”, och ha en flicka i luciarollen. Endast 26 procent av svenskarna stödjer så kallade normkritiska framföranden av luciafiranden, där luciarollen eventuellt innehas av en pojke. Även här var den obestämda andelen av svarande stor, på 29 procent. Hos Tidöpartiernas väljare är det däremot en tydlig majoritet på 65 procent som endast tycker att traditionella luciafiranden duger.

Undersökningen utfördes på så vis att de svarande fick instämma eller ta avstånd från de två påståendena “Luciafiranden i skolor och andra offentliga miljöer bör vara traditionella och ha en flicka som Lucia”, och “Det är olämpligt att det ordnas sagostunder där drag queens läser sagor för barn”.

Senaste från Nyhetsbyrån