Gå till innehåll

Migrationsverket: Öka kunskapen om återvandringsbidraget

Foto: Getty Images

Migrationsverket bedömer att mer kan göras för att öka kännedomen om att man kan få bidrag för att migrera ut ur Sverige. Detta i en uppdragsrapport till regeringen som publicerades i slutet av augusti.

I nuläget kan en familj ansöka om upp till 75 000 kronor i ett engångsbidrag ifall man väljer att återvandra till sitt ursprungsland, om landet ingår i en kategori med fattiga länder i Mellanöstern och Afrika. Regeringen angav i sitt regleringsbrev till Migrationsverket att myndigheten ska arbeta med att få ut denna information bland migranter i Sverige, för att öka den frivilliga återvandringen.

“Vi kan konstatera att kunskapen om det här stödet är lågt, såväl internt i myndigheten som utanför. Vi ser också att förordningen är föråldrad och vi behöver tydligare vägledning för hur den ska tillämpas”, säger Inga Thoresson Hallgren, tillförordnad generaldirektör på Migrationsverket, om myndighetens uppdrag såhär långt.

Under 2022 gjordes endast totalt 30 ansökningar om återvandringsbidraget, varav endast två beviljades. För att öka nyttjandet av återvandringsbidraget krävs inte bara mer kunskap om systemet bland invandrare i Sverige, utan även att lagstiftningen blir tydligare så att myndigheten kan fatta fler säkra beslut, står det i rapporten.

Det finns några andra hinder för att denna form av återvandring ska kunna bli större, och det är att det finns “problematik kring bedömningar av barnets bästa”, och även att samarbetet med myndigheterna i ursprungsländerna är bristfälligt.

Senaste från Nyhetsbyrån