Gå till innehåll

Norrköpings Tidningar smutskastade “traditionell” friskola

Foto: Getty Images/faksimil Norrköpings Tidningar

Nordic International School i Norrköping är kritiska till lokaltidningen i staden för att ha försökt måla upp en bild av skolan som havererande och konfliktfylld, rapporterar Näringslivets medieinstitut. Bland annat undanhöll tidningen friskolans mycket goda kunskapsresultat, som enligt Skolverket är en av Norrköpings kommuns fyra bästa.

När tidningens så kallade grävgrupp hade intervjuat en lärare på skolan för sitt reportage fick de berättat för sig att skolan hade haft ett rektorsbyte, och att det efter det blev en rad organisationsförändringar som skapade en del problem. Skolan ska ha tappat elever och viss personal, men problemen ska nu ha åtgärdats, enligt läraren.

När Norrköpings tidning publicerade det sex sidor långa reportaget om Nordic International Schools misslyckande, så tog de dock inte med lärarens förklaring. Istället lät de i huvudsak två lärare som lämnat skolan framföra sin bild, vilken var extremt kritisk av skolan. En av de kritiska lärarna ska ha varit en tillfällig timvikarie som arbetade några dagar på skolan under oktober förra året.

De ska också ha påstått att pengarna som friskolan mottagit skulle ha gått till andra saker än själva skolverksamheten. “Skolans hårda disciplin gör att elever far illa” skrev NT:s chefredaktör Fredrik Lagerqvist också i en introduktion till reportaget.

Tio lärare från skolan protesterade mot NT:s vinkling i publiceringen i en insändare, och menar att tidningens källor inte är tillförlitliga.
– Den här skolan förtjänar inte detta. Det skadar både föräldrar och elever, säger en av lärarna som tog initiativet till insändaren, till Näringslivets medieinstitut.

"Traditionell" skola med "ordning och reda"
På Nordic International Schools hemsida beskrivs skolans koncept som “kunskapsutveckling med ordning och reda”, och det går även att läsa “I detta avseende är vår utbildning mer ”traditionell” än den ”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i Sverige sedan 1990-talet”. Det framgår även att skolan har ett uniformskrav.

Senaste från Nyhetsbyrån