Gå till innehåll

Ökad europeisk handel med Ryssland trots sanktioner

Trots att flera ledande EU-länder har sanktionerat Ryssland efter landets invasion av Ukraina, så har EU:s ryska import endast minskat med totalt fem procent sedan förra året. Detta rapporterar Europaportalen.

Baserat på svenska Kommerskollegiets siffror är det tolv EU-länder som rent av har ökat sina handelsförbindelser med Ryssland, däribland Frankrike och Italien, även om länderna har minskat sina ryska gas- och oljeinköp. I topp på listan ligger Slovenien, som enligt Kommerskollegiet har har sett en tredubbling av sina totala importer, och en nära 50-procentig ökning av olje- och gasimporter.

På motsatt sida av listan ligger Sverige i topp, där de ryska handelsförbindelserna har rasat med 90 procent.

– Att ha Ryssland som handelspartner kan förknippas med mera stigma i vissa länder jämfört med andra, förklarar en utredare från Kommerskollegium till Europaportalen. En annan anledning uppges vara svårigheter att ersätta ryska leverantörer, och prisutvecklingar.

Ryssland till synes oskatt
Tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace skriver att även om Rysslands ekonomiska utveckling ser kortsiktigt positiv ut, så är det bara på grund av att landet bromsade kapitalutflöden med drastiska åtgärder. Där förutspår man att sanktionerna kommer att skada den ryska ekonomin på lång sikt. Rysslands BNP förutspås i nuläget växa under 2023.

Senaste från Nyhetsbyrån