Gå till innehåll
EU

Ökänd EU-federalist förhandlar fram nytt fördrag – Avskaffade veton och kontroll över folkhälsa och skogsindustri

Belgiske politikern Guy Verhofstadt. Foto: Europaparlamentet

Möjligheten för enskilda EU-länder att lägga ett veto mot radikala beslut fattade av unionen kommer snart vara ett minne blott, om den notoriske EU-veteranen Guy Verhofstadts utkast till ett nytt EU-fördrag blir verklighet. I fördraget ingår ökad makt till EU att lagstifta om skatteupptagning och militärt försvar, att unionen får centrala befogenheter i frågor om skogsindustri och folkhälsa, samt att det ska krävas endast två tredjedelars majoritet för att fatta beslut i rådet. Detta rapporterar Politico.

Införandet av kvalificerad majoritet i Europeiska rådet betyder att ett enskilt land inte längre kommer kunna blockera beslut, utan att endast två tredjedelar av länderna behöver vara överens i frågan.

Så som systemet ser ut just nu har det till exempel gett länder som Polen och Ungern möjlighet att bromsa den så kallade migrationspakten, där människor från tredje världen som migrerar till Europa ska fördelas över unionens medlemsländer. Detta vill nu EU-federalister råda bot på.

Den radikala planen håller på att tas fram av belgiske politikern Guy Verhofstadt, som i tio år var ledare för den liberala parlamentsgrupp där även svenska Liberalerna ingår. Tillsammans med Verhofstadt ingår i arbetet med fördraget även fem politiker, av vilka fyra är tyskar, från de största parlamentsgrupperna.

Den femte är en polsk ledamot från det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, som sitter i ECR, den konservativa grupp där även Sverigedemokraterna ingår. Saryusz-Wolski tar dock avstånd från skrivelsen som den presenterades, och riktar stark kritik mot arbetsgruppen som han inledningsvis var en del av.

Konservativ röst ignorerades
Guy Verhofstadt och de fyra tyskarna gjorde allt för att undergräva den konservative Saryusz-Wolskis inflytande på fördraget, skriver den polske ledamoten i ett internt PM inom ECR-gruppen som Nyhetsbyrån har tagit del av.

“Mina protester och min grupps (ECR:s, red. anm.) förslag ignorerades”, menar Saryusz-Wolski. Han påstår att förhandlingarna påbörjades med förutsättningen att samtliga parter behövde vara överens på alla punkter, men att detta kort därefter ändrades till “konsensus minus ett”, vilket gjorde att Saryusz-Wolski och ECR:s åsikter systematiskt stängdes ut.

Utöver att federalisterna obehindrat kunde föreslå en rad förändringar som inskränker möjligheten för mindre länder att motsätta sig EU-beslut, så varnar Saryusz-Wolski att fördraget gör anspråk på att EU ska ges befogenheter över miljöfrågor, skogsindustrin, och folkhälsa, där “gränsöverskridande hälsohot” betonas särskilt.

Den polske ledamoten kritiserar också en rad floskler som slängts in i fördraget, som till exempel att ändra den officiella skrivningen om “jämlikhet mellan män och kvinnor” till “jämlikhet mellan könen”.

Som ett resultat av vad han menar var en bedräglig process med de federalistiska politikerna så skriver Jacek Saryusz-Wolski att han lämnade förhandlingsbordet strax innan utkastet blev färdigt.

Charlie Weimers (SD): Skadligt för Sverige
Det federalistiska utkastet strider enormt mot folkviljan i Sverige, där centraliseringen av EU är enormt opopulär, säger Charlie Weimers (SD), parlamentsledamot i ECR-gruppen. Han konstaterar att även om fördraget knappast kommer att vinna stöd i dess nuvarande form, så kommer ambitionerna som uttrycks i det alltid att leva kvar.

“Jag tror inte detta förslag går igenom, men över tid så är trenden att EU får mer makt. Därför tror jag att delar att detta förslag—i någon form—för eller senare kommer bli en realitet”, skriver Weimers i en kommentar till Nyhetsbyrån.

Han kritiserar också likt sin polske kollega förhandlingsprocessen som omgett fördraget.

“Det finns en process för fördragsändring som involverar alla länders regeringar och parlament och som vanligen innebär att centralisterna inte får allt de vill. Det är därför som de när de skriver fram sina egna önskedrömmar som förslag—som i detta fall—handplockar de egna. Syftet är att slå fast en extremt centralistisk position som de sedan kan kompromissa lite med andra intressen”, förklarar Weimers.

Utkastet till fördraget ska behandlas av Europeiska rådet i oktober.

Nya EU-konstitutioner opopulära bland folket
EU:s nuvarande så kallade “konstitution”, Lissabonfördraget, antogs under smärtsamma förhållanden i vissa EU-länder. Efter att till exempel Irland avböjt att anta det impopulära fördraget i en folkomröstning 2008 så tvingades landet av EU-kommissionen att hålla en ny omröstning för att få sin vilja igenom.

Senaste från Nyhetsbyrån