Gå till innehåll
Skandinavistisk illustration från mitten av 1800-talet. Foto: Getty Images

Idag är det 150 år sedan kronan infördes som valuta. Det var den 30 maj 1873 som Sverige och Danmark införde en gemensam myntfot. Norge, som var i personalunion med Sverige, tog efter 1875.

I mitten av 1800-talet florerade den så kallade skandinavismen, en rörelse som uppmuntrade utökat samarbete mellan Skandinaviens länder, och till och med sökte att förena dem till en enda stat. Medan drömmen om ett politiskt enande gick i graven med Danmarks nederlag i kriget mot Tyskland år 1864, så fortsatte diskussionerna om en valutaunion, delvis inspirerat från liknande prat från Europa, där flera länder försökte enas kring gemensamma standarder i bland annat myntens metallhalt. Kronan som en valutaunion avskaffades 1971, när guldmyntfoten avskaffades av USA och gradvis försvann som internationell standard.

Varken Riksbanken eller övriga svenska medier har valt att uppmärksamma kronans födelsedag, med undantag av i en artikel på Svenska dagbladets kultursida, där det påstås att den skandinavistiska kronan som idé går att jämföra med internationalistiska monetära projekt som euron.

Senaste från Nyhetsbyrån