Gå till innehåll

SVT: "Jämställdhetsproblem" att fler bilar ägs av män än av kvinnor

Foto: Getty Images

SVT har gjort en genomgång för att se hur fördelningen av privatbilar ser ut mellan könen i olika delar av Sverige. Den statliga tevejätten kom fram till att ojämställdheten i bilägande är störst i Södertälje kommun, där män står för 68 procent av bilägandet.

I Sverige som helhet stod män för 64 procent av det privata bilägandet. I SVT:s reportage intervjuas flera privatpersoner i den särskilt ojämställda kommunen Södertälje, och då hörs förklaringar som att män är mer intresserade av bilar än vad kvinnor är, och att män har råd med bil eftersom de tjänar mer.

SVT bad Jämställdhetsmyndigheten om en förklaring på varför det är ett problem att män är mer benägna att köpa och äga en bil än vad kvinnor är. Jens Sandahl, enhetschef på avdelningen för analys och uppföljning på den feministiska myndigheten, säger att det är ett problem i sig att det är ekonomiskt ojämställt mellan könen. Han menar också att det kan vara ett problem att ett kön "förstör miljön" genom bilägande mer än det andra.

I SVT:s siffror framgår det att Gotland har kommit längst i att utjämna bilmaktsordningen mellan könen. Där står män för 58 procent av privatbilägandet.

Senaste från Nyhetsbyrån