Gå till innehåll

Tidöpartierna: Svenskt medborgarskap bör kunna återkallas

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Pelle Nilsson

“Den som fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder eller som begår allvarliga brott mot samhället ska inte kunna räkna med en ovillkorlig rätt att behålla sitt medborgarskap”, skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Expressen. De meddelar att regeringen snart kommer tillsätta en grundlagsutredning där återkallelse av felaktigt utdelade medborgarskap ska ingå, om en person till exempel ägnar sig åt “systemhotande brottslighet”, eller har mutat eller ljugit sig till medborgarskapet.

I debattartikeln påpekar man också att det redan 2006 föreslogs en möjlighet att återkalla medborgarskap på liknande grunder, men att den dåvarande regeringen ledd av Göran Persson (S) valde att inte införa det. Samma sak skedde under Alliansregeringen, när en ny utredning kom fram till samma sak.

Regeringsföreträdarna menar att det inte är i strid med folkrätten att återkalla medborgarskap, vilket annars brukar påstås, och exemplifierar med andra europeiska länder där tillbakadragande av utdelat medborgarskap är lagligt, och har skett. De menar att Sverige är unikt i sin position i frågan.

De skriver däremot att utgångspunkten för ett återkallat medborgarskap är att personer inte görs statslösa, och bedyrar att vad regeringen än beslutar kommer att vara i linje med “Sveriges internationella åtaganden och grundläggande principer om rättssäkerhet.”

Senaste från Nyhetsbyrån