Gå till innehåll

Villaägarna: Grundlagen bakom stöldvåg i Sverige – Unikt i världen

Foto: Getty Images

Yttrandefrihetsgrundlagen möjliggör databaser av personinformation som kriminella sedan använder för att hitta lämpliga offer för inbrott och bedrägeri, varnar Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten i en intervju med Epoch Times. Nu efterlyser hon en grundlagsändring.

– Det var en lagändring som gjordes för 20 år sedan, och då gjorde man den för att man skulle anpassa grundlagarna till att internet växte fram, säger Södersten till tidningen. Hon säger att man måste begränsa lagen om frivilliga utgivningsbevis, som innebär rätten att förvara andras personuppgifter.
– Det behövs en grundlagsändring. Man behöver backa på de här reglerna, kanske justera dem lite grann, så att man täpper till den här möjligheten, menar juristen, och påpekar att problemet är världsunikt för Sverige.

Södersten exemplifierar med ett fall där en inbrottsliga hade kollat upp ägarna av bilar som stod parkerade på Landvetters flygplats, för att på så vis hitta lämpliga hem där ägarna var bortresta.

– Man kan också se om personen bor ensam i hushållet eller om man är flera, och ålder. Det här är ett jättebra sätt att hitta hem till en äldre, ensam person och bryta sig in eller begå rån, säger hon.

Men det handlar inte bara om stöld och rån, utan även om personlig säkerhet för vissa utsatta personer. Södersten nämner bland annat gängkriminella som söker upp kommunanställda eller avhoppare och deras anhöriga, terrorister som söker upp måltavlor, eller utländska underrättelsetjänster som söker upp nyckelpersoner i Sverige.

– Våra  grundlagar ska skydda oss, och inte vara ett verktyg för kriminella, fortsätter hon.

Hanif Bali: Staten vill tjäna pengar på dina uppgifter
Debattören Hanif Bali belyste också problemet med det frivilliga utgivningsbeviset i en ledartext i Expressen i augusti. Då vittnade han om svårigheten för honom, som kontroversiell opinionsbildare, att få skyddade personuppgifter för sig själv och sina anhöriga, trots att han utsatts för flera hot. Han menar att Sveriges lagstiftning kring hantering av personuppgifter är bakvänd.

“Problemets kärna är att staten vill tjäna pengar genom att sälja dina uppgifter till diverse aktörer, inklusive kriminella”, skriver han. Han kritiserar att databaser som lagrar folks brottsdomar, som till exempel Lexbase, motarbetas av justitiedepartementet, medan “hederligt folks” adresser är endast ett sms till myndigheterna bort.

SD: Lagstiftningen måste utvecklas
“Sverige har en världsunik offentlighetsprincip, en del av vår kultur av öppenhet, transparens och demokrati. Den är en förutsättning för att kunna granska makten och få insyn i myndigheterna. Det är något vi vill bevara”, skriver Sverigedemokraternas presstjänst till Nyhetsbyrån om idén att ändra på det frivilliga utgivningsbeviset.

Partiet menar dock att det finns skäl för undantag från principen i vissa uppenbara fall, men kan däremot inte specificera exakt vad man vill göra för förändringar.

“Däremot måste lagstiftningen utvecklas i takt med tekniken, och det finns skäl att fortsätta diskutera och eventuellt ändra på vissa regler, särskilt sådana som inte kräver grundlagsändringar. Eventuella förändringar kommer då dock att behöva vägas mot viktiga yttrande- och meddelarfrihetsrättsliga principer”, skriver partiet.

Senaste från Nyhetsbyrån