Gå till innehåll

Weimers: "Finns anledning att islamister siktar in sig på utbildningen i väst"

Europaparlamentariker Charlie Weimers (SD) t.v., Världsekonomiskt forums grundare och ordförande Klaus Schwab t.h. Foto: Pelle Nilsson/Alliance for Responsible Citizenship/Faksimil World Government Summit

– Det goda samhället byggs nedifrån, genom att du och jag tar personligt ansvar, genom att vi får friheten att göra det bästa vi kan med våra liv, säger Europaparlamentarikern Charlie Weimers (SD) i intervju med Nyhetsbyrån. I veckan besökte han konferensen Alliance for Responsible Citizenship, ARC, i London, en konferens med ambitionen att vara motpol till mer globalistiska internationella stormöten som Världsekonomiskt forum, WEF. Meningen med ARC var också att formulera skarpa problembeskrivningar för situationen i västvärlden.

– ARC är ett slags svar på den vision för världen som World Economic Forum och Klaus Schwab har presenterat där människor inte äger någonting, där man talar om människan som en krisskapande aktör i världen, en som förstör allt som kommer i hennes väg, och som bara kan räddas genom att flytta makten till en global nivå och skapar ett slags globalt EU, säger Charlie Weimers till Nyhetsbyrån om konferensen, som han kallar ett internationellt möte för konservativa och patrioter av olika slag.

Under konferensdagarna fick Weimers trängas med och lyssna på en rad olika profiler från Europa, Nordamerika, och Australien verksamma i konservativa kretsar, däribland kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B. Peterson, och den amerikanske presidentkandidaten Vivek Ramaswamy. SD-politikern var en av mycket få svenskar som närvarade på ARC, där deltagande krävde personlig inbjudan.

En antites till Världsekonomiskt forum
Antagonisten för den konservativa kongressen är Världsekonomiskt forum, WEF, som har hamnat i rampljuset som något som kan liknas med en globalistisk tankesmedja de senaste åren.

WEF grundades 1971 av den tyske nationalekonomen Klaus Schwab, som är författare till en rad olika teorier om hur världen måste göra ett samlat krafttag mot diverse former av sociala orättvisor, bland annat genom att förändra den så kallade kapitalismen i grunden.

Särskilt uppmärksammat blev WEF när organisationen försökte påverka idéutvecklingen i den västerländska politiken under den så kallade pandemin mellan 2020 och 2022. Forumet hålls årligen i den schweiziska skidorten Davos, och har internationella toppolitiker och andra eliter som deltagare.

Klaus Schwab blev särskilt uppmärksammad när hans bok “The Great Reset”, ‘den stora omstarten’, publicerades 2020. I boken argumenterar han för att världens nuvarande ekonomiska och sociala system måste överges till förmån för en “cirkulär ekonomi”, där bland annat privat ägande ersätts av hyrande.

WEF:s samhällsvision imponerar inte på Charlie Weimers.

– Det goda samhället byggs nedifrån, genom att du och jag tar personligt ansvar, genom att vi får friheten att göra det bästa vi kan med våra liv, inte minst genom ägarskap. Ägande är en viktig grund för att detta ska kunna ske, vilket ju är i direkt konflikt med Schwabs idé att man inte ska äga någonting och vara lycklig, säger Weimers, refererandes till WEF:s marknadsföring för den ‘stora omstarten’, där frasen “du kommer inte äga något och vara lycklig” användes.

SD-politikern dömer ut WEF:s utmålande av nationalstaten som förlegad, och tycker inte att den globalistiska organisationens syn på den västerländska ekonomin och på hur man åstadkommer social rättvisa är konstruktiv.

– Alliance for Responsible Citizenship säger ju tvärtom att vi inte får inlåta oss i ett tänkande som handlar om att världen är ett nollsummespel, utan att vi genom våra mänskliga drivkrafter, vårt ansvarstagande faktiskt kan bygga välstånd och fungerande samhällen. Den västerländska civilisation som vi är del av är en fantastisk prestation som har kunnat ge oss frihet, demokrati, rättsstat, och att vi ska vara stolta över den, vi ska vårda den, vidareutveckla den, och inte kasta den överbord som väldigt många vill, menar han.

Nya perspektiv på politiken
Weimers uppger att en stor del av fokuset på ARC var djupare förklaringar på många av de samhällsproblem som västvärlden har gemensamt.

– Det är allt från mental ohälsa som diskuteras, till sönderfallet av familjen. Faderlösa familjer leder till en slags pojkkris i många fall, vilket riskerar att drabba dig och mig, i form av ökat våld. Vi ser ju det i Sverige inte minst, men även på många andra håll, säger Weimers.

Det mångkulturella Storbritannien dras liksom Sverige, påpekar han, med våldsamma invandrargängkonflikter, som dock istället för skjutningar och sprängningar främst präglas av knivslagsmål, med flera dödsfall i månaden bara i huvudstaden London.

Det fanns även alternativa perspektiv på frågor som miljö och klimat på ARC, fortsätter Weimers, och konferensen gästades bland annat av den danske klimatforskaren Björn Lomborg, som är känd för gå i polemik med den allmänna mediala debatten om effekterna av de så kallade klimatförändringarna.

Också den somaliska islamkritikern Ayaan Hirsi Ali föreläste, på ämnet om att den västerländska civilisationen måste stå på sig i mötet med den islamiska civilisationen.
– Hon stod väl för konferensens kanske mest minnesvärda ord när hon sa att “Hamas börjar med att halshugga judiska bebisar, men sedan kommer de ge sig på våra bebisar också, var så säkra”, berättar Weimers.

Utbildningen en civilisationsfråga – “Marinerad i vänsterliberalism”
– Vi behöver ju exempelvis som konservativa inte bara tänka på hur vi hanterar symptomen — det vill säga, en repressiv kriminalpolitik, stoppa massinvandringen — utan vi måste ju tänka på varför är det så få som vill föda barn i Sverige och Europa, utav infödda? Hur är det i förhållande till bostadsmarknaden? frågar sig Weimers, och uppger att konferensen gav inspiration till nya sätt att se på dagsaktuella frågor, men som inte fått genomslag än i politiken. I synnerhet när det rör familjebildning och utbildning.

– Jag tycker att vi konservativa under en alltför lång tid har bortsett från betydelsen av utbildningsinstitutionerna. Det jag tar med mig är ett behov att titta på detta med friska ögon, och ställa oss frågan när vi talar om att skolan ska förmedla kunskap, gör den verkligen det? Och den kunskapen den förmedlar, är den verkligen neutral eller är den marinerad i en slags vänsterliberal idévärld?

För Weimers är utbildningen central för att skapa vad han kallar “tilltro till vår civilisation”, och han menar att detta är en alldeles avgörande fråga för att möta exempelvis massinvandringen till västvärlden.
– Det finns en anledning att islamister siktar på att komma in i utbildningsinstitutioner och starta egna utbildningsinstitutioner när de kommer till Västeuropa. Vi kanske borde lära oss lite, konstaterar han.

Något viktigt som ARC åstadkommit enligt Weimers har varit att ge en “positiv vision” för det konservativa samhällsbygget, något som han tycker saknas i den allmänna politiska debatten.

– Jag tror det var Chesterton som sa “Tänk inte så mycket på fienden du möter framför dig, utan på de som står bakom dig som du försvarar”. Vi drivs ju av tilltro för det vi har, kärlek för vårt land, kärlek för vår civilisation. Och just mitt i allt negativt som vi sköljs över med varje dag så är det väldigt bra och viktigt för oss konservativa och patrioter att bli påminda om vad det är vi slåss för.

Alliance for Responsible Citizenship ägde rum i London 30:e oktober till den 1:a november.

Senaste från Nyhetsbyrån